خلق آمد، وان و مردین در خیابان‌ها مقاومت می‌کنند

خلق آمد، وان و مردین پس از غصب شهرداری‌ها و گماشتن قیم بر شهرداری این شهرها، علی‌رغم یورش چماقداران پلیس و ممنوعیت عبور و مرور به خیابان‌ها آمده و مقاومت می‌کنند.

   در برابر غصب شهرداری‌ کلان‌شهر‌های آمد، وان و مردین ه.د.پ خلق به خیابان‌ها آمده و مقاومت می‌کنند.

آمد
   با گرد هم آمدن خلق در آمد نیروهای پلیس ترک به آن‌ها حمله کردند. پس از حمله نیروهای پلیس، خلق بار دیگر گرد هم آمده و با سردادن شعار به سوی پارک کوشویولو راهپیمایی نمودند.

   صالحه آیدنیز پارلمانتار ه.د.پ و اعضای شورای رهبری مرکزی ه.د.پ به همراه خلق در این راهپیمایی شرکت نمودند.

   گماشته رژیم استعمارگر ترکیه بر استانداری آمد در برابر مقاومت خلق به مدت ۱۵ روز انجام هرگونه راهپیمایی، کنش و فعالیت جمعی را ممنوع کرد.

وان
   پارلمانتارهای منطقه، روسای مشترک شهرداری و روسای مشترک ه.د.پ شهر وان و مناطق به همراه خلق منطقه خواهان راهپیمایی بودند اما با یورش چماقداران پلیس روبه‌رو شدند.

   عبدالله کوچ پارلمانتار ه.د.پ و یک کنشگر در نتیجه‌ی حمله نیروهای پلیس زخمی شدند. علی‌رغم حملات نیروهای پلیس، خلق به کنش‌های خویش ادامه می‌دهند. علی‌رغم تمامی ممنوعیت‌ها خلق از اراده‌ی سیاسی خویش صیانت نموده و در خیابان‌ها مقاومت می‌کنند.

مردین
   خلق و پارلمانتار‌های ه.د.پ در مردین علیه ترور قیم‌ها خواهان انجام راهپیمایی به سوی ساختمان شهرداری بودند. نیروهای پلیس با خودروهای آب پاش و گاز اشکاور به خلق حمله کردند. خلق و پارلمانتارهای ه.د.پ علیه یورش نیروهای پلیس راه مردین - قُسر را بستند و سپس نیروهای پلیس بر شدت حملات خود افزودند. مقاومتگران با شعار "در برابر فشارها گردن نمی‌نهیم" مقاومت می‌کنند.

   تاکنون راه ارتباطی مردین-قُسر بسته شده است. در نتیجه‌ی حمله نیروهای پلیس یک شهروند زخمی شد.