زخمی شدن ۴ روستایی قندیل در بمباران جنگنده‌های ارتش ترک

جنگند‌‌های ارتش اشغالگر ترک  دو روستای سله و بوله در قندیل را بمباران کردند. در نتیجه‌ی بمباران‌ها ۴ غیرنظامی زخمی شدند. همچنین به خانه و باغ اهالی منطقه زیان وارد شد. 

  هواپیماهای جنگنده‌ی دولت ترک در ساعت ۹:۳۰ روستاهای سله و بوله در قندیل را بمباران کردند. 

  در نتیجه‌ی این بمباران‌ها ۴ غیرنظامی زخمی شده و زیان بسیاری به خانه و باغ اهالی منطقه وارد شد. 

  ساکنان روستاهای دامنه قندیل اعلام کردند که حملات هوایی ارتش ترک حیات آنان در روستاها و مزارعشان را با خطر جدی مواجه کرده است.