شهدای ماه مه با جان خویش مشعل آزادی را شعله‌ور ساختند

گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار در گرامیداشت شهدای ۱۸ مه/ ۲۸ اردیبهشت خاطرنشان کردند، شهیدان ماه مه جان خویش را برای آرمان‌های خلق‌های تحت ستم فدا کردند. نیروهای گریلا اعلام کردند؛"شهدای ماه مه با جان خویش مشعل آزادی را شعله‌ور ساختند".

آخین زانا، ظفر تولهلدان و دنیز گارزان گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار درباره‌ی شهدای ۱۸ مه/۲۸ اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری فرات یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند.

 

شهیدان با اراده‌ای آهنین، ایمان به پیروزی، عشق به زندگی آزاد و رهبری در برابر فاشیسم بنیانی محکم را پایه‌گذاری کردند

آخین زانا گریلای یژاستار اعلام کرد بسیاری از رفقای ما که به شیوه‌ای فدایی در جنبش آزادی کرد پیشاهنگی نمودند در این ماه به شهادت رسیده‌اند و افزود؛"شهید مزگین، محمد کاراسونگور، هاکیی کارر، فرهاد کورتای، نجمی اونر و هزاران تن از رفقای ما در ماه مه به شهادت رسیده‌اند. آنچه پ.ک.ک را به امروز رساند روح فدایی و مبارزه‌ی رفقای ما بود.

سطح کنونی انقلاب خلقمان نتیجه‌ی مبارزات و فداییگری شهدای ماه مه است. شهیدان با اراده‌ای آهنین، ایمان به پیروزی، عشق به زندگی آزاد و رهبری در برابر فاشیسم بنیانی محکم را پایه‌گذاری کردند. ما نیروهای گریلا ه.پ.گ و یژاستار پیمان خویش را برای تحقق پیروزی تجدید می‌کنیم."

 

شما قادر به مقابله با چهارتن نبودید و اکنون هم قادر به مقابله با ما نیستید

ظفر تولهلدان از گریلاها‌ی ه.پ.گ اعلام کرد برای هر شخص انقلابی شرافتی عظیم است که با انقلابیونی همچون هاکی کارر در یک راه گام بردارد. او افزود، شهدای ماه مه نه تنها برای مبارزات آزادی خواهی خلق کرد بلکه برای آزادی خلق‌های تحت ستم جان خویش را فدا کردند. تولهدان اظهار داشت، در تاریخ پ.ک.ک همیشه زندان به مرکز مقاومت مبدل گشته است و گفت " مقاومت کنونی با روح مقاومت سال‌های ۱۹۸۰ ادامه دارد، میراث مقاومت زندان را به مبنای مبارزه خویش بدل کردند و انقلاب اینچنین گسترش یافت. پیامی که از زندان‌ها آمده می‌گوید؛"شما قادر به مقابله با چهارتن نبودید و اکنون هم قادر به مقابله با ما نیستید".

 

رفقای شهید با جانشان مشعل آزادی را شعله‌ور ساختند

گریلای ه.پ.گ دنیز گارزان اعلام کرد ماه مه بویژه  ۱۸ مه/ ۲۸ اردیبهشت برای جنبش آن‌ها ماهی مهم و معنوی بوده و افزود؛"در نتیجه مبارزه این رفقا حزبمان گامی بزرگ برداشته و دارای بنیانی محکم و قوی گشت که هیچگاه نابود نخواهد شد. برای یادبود آن‌ها ملیون‌ها تن در اطراف پ.ک.ک گرد هم آمده و مبارزه می‌نمایند. اگر رفقای شهید ما مشعل آزادی را با جانشان شعله‌ور نمی‌ساختند، اگر جسم خویش سپر مبارزه آزادیخواهی نمی‌نمودند امروز مبارزاتی بدین شکل وجود نداشت. برای ما ارزش معنوی آن اهمیت والایی دارد."