صدور قرار وثیقه‌ی سنگین برای اسحاق روحی کارگر کرد

وثیقه‌ی تعیین شده برای آزادی اسحاق روحی ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است

به گزارش شبکهی حقوق بشر کردستان، اسحاق روحی کارگر کرد که روز ۱۱ اردیبهشت توسط نیروهای امنیتی وابسته به اداره‌ی اطلاعات بازداشت شده بود، به دلیل ناتوانی خانواده از تامین وثیقه به زندان سنه بازگردانده شد.

 

وثیقه‌ی تعیین شده برای آزادی اسحاق روحی ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

 

وی روز ۱۱ اردیبهشت در حالی که به همراه خانواده ی خود قصد شرکت در مراسم روز کارگر را داشت توسط نیروهای امنیتی در شهرک نایسر سنه بازداشت شد.

 

اسحاق روحی پس از ۱۲ روز بازداشت در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات به قرنطینه‌ی زندان سنه منتقل شد و دیروز قرار بود با وثیقه آزاد شود ولی به دلیل ناتوانی خانواده از تامین وثیقه ی ۵۰۰ میلیونی به زندان سنه بازگردانده شد.