محاصره دفتر آمَد حزب دمکراتیک خلق‌ها از سوی چماقداران اردوغان

رژیم نژادپرست ترک صبح امروز روئسای مشترک شهرداری هر سه کلانشهر آمَد، مردین و وان را خارج از مبانی حقوقی و عرفی از کار برکنار کرد. از سوی دیگر چماقداران اردوغان ساختمان مرکزی حزب دمکراتیک خلق‌ها در کلانشهر آمَد را در محاصره قرار دادند.

   چماقداران دولت از ورود شهروندان به ساختمان ه.د.پ ممانعت به عمل می‌آورند.

   ایمام تاشچیلر پارلمانتار ه.د.پ و تعدادی از مسئولین ه.د.پ توسط چماقداران اردوغان در داخل ساختمان محبوس شده‌اند.

   رأس ساعت ١٣:٣٠ به وقت محلی نشست‌های مطبوعاتی در مقابل هر کدام از شهرداری‌های آمَد و مردین برگزار خواهد شد.