هواپیماهای جنگنده‌ی ترکیه غیرنظامیان را هدف قرار دادند -تکمیلی

هواپیماهای جنگنده‌ی ارتش اشغالگر ترکیه در منطقه‌ی گوشین در برادوست غیر نظامیان را هدف قرار دادند.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده از خبرنگاران ما در منطقه، در ساعات بعداز ظهر امروز هواپیماهای جنگنده‌ی ارتش اشغالگر ترکیه منطقه‌ی گوشین در برادوست واقع در جنوب کردستان را هدف قرار دادند.

  شخصی به نام منصور نافیح کشته شده و پشیو نافیح برادر منصور نافیح به همراه ۲ تن دیگر زخمی شده‌اند.

  اعلام شده است، هر چهار قربانی از اهالی روستای دگی هستند.