ه.پ.گ یاد شهدای بستا و زاگروس را گرامی داشت

ه.پ.گ مشخصات ۴ گریلا که در بستا و زاگروس به شهادت رسیده‌اند را منتشر کرده و اعلام کرد، " پیمان می‌بندیم، تا زمانیکه ما به اهداف آن‌ها، به آزادی خقمان دست نیابیم، مبارزات آن‌ها را ادامه خواهیم داد. "

   مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان ه.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای مشخصات ۴ گریلای زاگروس و بستا را اعلام نمود.

  متن بیانیه‌ی ه.پ.گ به شرح زیر است:

  با شجاعت مبارزه کرده و به کاروان شهدا پیوستند

  " در بیانیه‌ی ۱۶ آوریل/ ۲۷ فروردین اعلام کرده بودیم در زمان تحرکات نظامی دشمن در عرصه‌ی شهید دیانا واقع در بستا در شرنخ، در نتیجه‌ی حملات هوایی دو تن از رفقایمان به شهادت رسیدند. مشخصات رفقای شهیدمان به شرح زیر است:

   نام: حبیبه منصور

   کد سازمانی: بریتان ولات

   محل تولد: دربسی

   زمان و مکان شهادت: ۷ آوریل/ ۱۸ فروردین- بستا

 

 


   نام: عظیمه آکدوغان

   کد سازمانی: هوی ویان

   محل تولد: شرنخ

   زمان و مکان شهادت: ۷ آوریل/ ۱۸ فروردین- بستا

 

 

  رفیق بریتان در سال ۱۹۹۶ در روژاوای کردستان در میان اطرافیانی میهن دوست چشم به جهان گشود. رفیق بریتان که با هدف بیرون راندن اشغالگران کردستان به جنبش آزادی خواهی پیوست، همیشه پیشرفت را اساس گرفته و مسئولیت‌های زمانه بر عهده‌ی وی قرار گرفتند را به بهترین شکل به انجام رساند. وی با مسئولیت پذیری خود درباره‌ی زندگی و اطرافیان خویش مورد علاقه‌ی تمامی رفقا بود. رفیق بریتان بشکلی فعالانه به نبرد علیه فاشیسم آ.ک.پ – م.ه.پ پیوست، تا آخرین نفس خویش گامی پس ننهاد و یکی از رفقای جسورمان بود.

  رفیق هِوی اهل شهر الکه واقع در شرنخ در میان خانواده‌ای میهن دوست چشم به جهان گشود. وی در سنین جوانی مبارزات آزادی خواهی را شناخته و در نتیجه‌ی افزایش حملات دولت ترک علیه خلق کرد در سال ۲۰۱۲ به صفوف گریلا می‌پیوندد. رفیق هِوی در میان صفوف گریلا با مبارزه‌ای فعالانه در تمامی عرصه‌هایی که جایگرفت، وظایف خویش را بدون کاستی به انجام رساند. وی در مدتی کوتاهی پیشرفت نموده و در پیکار علیه دشمنان کردستان مبارزات عظیمی را انجام داد. رفیق هِوی در خط مشی آزادی زن رهبر آپو عمیق گشته و از ایستار خویش در برابر دشمنان هیچگاه گامی پس ننهاد. تا آخرین نفس خویش مبارزه کرده و به کاروان شهدا پیوست.

  مشخصات شهدای زاگروس

  روز ۱۴ آوریل/۲۵ فروردین رفقایمان باور سردشت و روبار سرهلدان در نتیجه‌ی حملات هوایی ارتش اشغالگر ترکیه در عرصه‌ی زاگروس واقع در مناطق حفاظتی مدیا به شهادت رسیدند.

مشخصات رفقای شهیدمان به شرح زیر است:

   نام: اسمائیل لطفی‌فر

   کد سازمانی: باور سردشت

   محل تولد: سردشت

   زمان و مکان شهادت: ۱۴ آوریل/۲۵ فروردین

 

 

 


   نام: آلان عمر

   کد سازمانی: روبار سرهلدان

   محل تولد: دربسی

   زمان و مکان شهادت: ۱۴ آوریل/۲۵ فروردین

 

 

  رفیقمان باور سردشت در سال ۱۹۹۱ در شهر سردشت واقع در شرق کردستان چشم به جهان گشود. وی به رغم سیاست‌های فشار و استعمار علیه خلق کرد، بر اساس ارزش‌های ارجمند خویش بزرگ شده و در سنین جوانی به صفوف گریلا می‌پیوندد. رفیقمان در خط مشی ملی پ.ک.ک بر اساس مبارزات در چهار بخش کردستان پیشرفت نموده و بر این اساس با جسارتی عظیم به در مبارزات شرکت کرد. در پیکار علیه کشتار کردها در هر عرصه‌ای با تمامی نیروی خویش در مبارزات شرکت نمود. رفیقمان باور با مسئولیت پذیری و زحمات بسیاری وظایفش به شکلی موفقیت آمیز به انجام رساند. رفیق باور که در نتیجه‌ی آموزش و تجربیات خویش به گریلایی فرزانه مبدل شد، علیه دشمنان بدون وقفه مبارزه‌ای فعال انجام داد.

  رفیقمان روبار در شهر دربسی به دنیا آمده و با وجود تمامی فشارهای دشمن بر ارزش‌های خویش اصرار نموده است. وی در سنین جوانی علیه واقعیت دشمنان برای آزادی خلق کرد به صفوف مبارزات پیوست. رفیق روبار در مدت کوتاهی که در صفوف گریلا قرار داشت، با انرژی جوانی خویش، راه آزادی را با جسارت پیموده است.

  در ابتدا مراتب تسلیت خویش را به خانواده‌ی تمامی رفقایمان بریتان، هِوی، باور و روبار که در بستا و زاگروس به شهادت رسیدند و تمامی خلق میهن دوست خویش اعلام می‌داریم.پیمان می‌بندیم تا زمانیکه به خیال‌های آنان برای آزادی خلق خویش دست نیابیم مبارزاتمان ادامه خواهند داشت. "