پیام قدردانی قرارگاه مرکزی از فرماندهی عرصه آواشین

فرماندهی ن.پ.گ عملیات نیروهای گریلا در روز ۱۵ آگوست/۲۴ مرداد در گَوَر و ۱۶ آگوست در شمزینان را تبریک گفت.

   فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق کردستان ن.پ.گ در پیامی به فرماندهی عرصه آواشین از عملیات‌های گَوَر و شمزینان قدردانی کرد.

   در پیام ن.پ.گ آمده است:

   "در ۳۵مین سالروز ۱۵ آگوست، در روز ۱۵ آگوست در تپه شهید آفات در گَوَر واقع در جولمرگ و در روز ۱۶ آگوست در تپه لیلک در شمزینان، نیروهای شما در این عرصه به سنگرهای دشمن وارد شده و عملیات‌هایی موفقیت آمیز را به انجام رساندند.

   در عملیات تپه شهید آفات نیروهای گریلا به سنگرهای دشمن وارد شده، بر سر جنازه ۷ ارتشی رفته و در هنگامیکه بالگردهای نظامی آمدند، نیروهای گریلا آن‌ها را هدف قرار دادند. این تاکتیکی موفق است. در همان وقت نیروهای گریلا در تپه لیلک سنگرهای دشمن را هدف قرار داده و سلاح نظامیان را ضبط نمودند. این توانایی نیروی گریلا را اثبات می‌کند. در مناطقی که دشمن به کنترل ۲۴ ساعته اطراف خود می‌پردازد، عملیات‌های انجام گرفته نشانی از روحیه‌ی زمانه است. این عملیات‌ها که در سالروز کارزار ۱۵ آگوست انجام گرفتند بسیار با معنا هستند.

   موفقیت دو عملیات مذکور را به فرمانده و مبارزان این مناطق تبریک می‌گوییم و برای آن‌ها آرزوی موفقیت داریم. با احترام و علاقه به رفقای خویش و تمامی رفقای این عرصه که با تاکتیک‌های غنی و عملکردی والا ضرباتی مهلکی را بر دشمن وارد ساختند درود می‌فرستیم."