پ.ک.ک برای ۵ خانواده نامه فرستاد

کمیته‌ی حمایت از خانواده‌ شهدای پ.ک.ک به خانواده‌های علی آکتاش، امرالله دورسون، میکائیل ازدمیر، وهیپ تکین و جلال ازترک که در ۲۱ مارس / ۱ فروردین به شهادت رسیده‌اند نامه‌ فرستاد.

  کمیته‌ی حمایت از خانواده‌ شهدای پ.ک.ک اعلام کرد، سینان سور (علی آکتاش)، سرحد آمانوس – وارتو (امرالله دورسون)، ناودار سنگر (میکائیل ازدمیر)، سرحد شفق (وهیپ تکین) و شیار فراشین (جلال ازترک) در روز ۲۱ مارس/ ۱ فروردین در نتیجه‌ی حملات هوایی ارتش اشغالگر ترکیه در مناطق حفاظتی مدیا به شهادت رسیده‌اند.

  این کمیته در روز ۱۴ ژوئیه / ۲۳ تیر نامه‌ای را با عنوان " به خانواده‌های آکتاش، ازترک، دورسون، ازدمیر و تکین" نامه‌ای را فرستاد. متن نامه به شرح زیر است:

  " هر برهه‌ی این مبارزات که برای آزادی آغاز شده‌ است،‌ با بهای گزاف انجام می‌شوند. برای محافظت از ارزش‌های خلق کرد و تمامی خلق‌ها، برای زندگی آزادانه، مبارزان این جنبش بدون هیچ ترددی زندگی خویش را برای دستیابی به این هدف بزرگ فدا می‌کنند. هنوز هم با روحیه‌ی فدایی بزرگی علیه حملات کهنه‌پرستان و استعمارگری مقاومت می‌کنند و هنگامیکه لازم است زندگی خویش را برای به موفقیت رساندن خلقمان و تمامی خلق‌ها فدا کنند، مبارزه کرده و به شهادت می‌رسند.

  در روز نوروز به شهادت رسیدند

  در نتیجه‌ی حملات هوایی دولت استعماگر ترک در روز ۲۱ مارس/ ۱ فروردین رفقایمان علی آکتاش با کد سازمانی  سینان سور، امرالله دورسون با کد سازمانی سرحد آمانوس (وارتو)، میکائیل ازدمیر با کد سازمانی ناودار سنگر، وهیپ تکین با کد سازمانی  سرحد شفق و جلال ازترک با کد سازمانی شیار فراشین در مناطق حفاظتی مدیا به شهادت رسیدند.

  ۴۱ سال مبارزات بدون وقفه

  سینان سور که در سال ۱۹۷۸ پ.ک.ک را شناخته و در سنین جوانی خویش به صفوف مبارزات آزادی خواهی پیوست، در سال ۱۹۵۹ در منطقه قُصر در مردین چشم به جهان گشود. با پایان دوره‌ی دبیرستان در راه رهبر آپو جای گرفته و تا آخرین لحظه‌ی زندگی خویش بمدت ۴۱ سال با خواستی بزرگ برای مبارزه از دره‌ی بقا تا به بوتان و تمامی کوهستان‌های کردستان به شکلی بدون وقفه مبارزه کرد.

  زندگی وی  خلاصه‌ای از پ.ک.ک است

  سینان سور پیرو و مبارز ویژه‌ی رهبر آپو بود که در هر عرصه‌ی مبارزه فعالیت نمود و با قابلیت و نیروی روحیه‌ی خویش مشکلات را حل می‌نمود. در هر سطحی پ.ک.ک را تمثیل می‌کرد و برای خلق و رفقایش به روحیه مبدل می‌گشت. با تجربه و امید خویش تا آخرین نفس در مبارزات حزب شرکت نموده، از مسئولیت‌های بسیار سنگین نیز دوری نمی‌کرد. به همین دلیل اگر خواهان فهم روحیه، مقاومت، عشق به مبارزه و کین پ.ک.ک در برابر استعمارگری، همدستی و خیانت باشیم، بایستی به سینان سور بنگریم. چونکه زندگی سینان سور خلاصه‌ای از پ.ک.ک است.

  تمثیل ارزشمند مبارز

  یکی از رفقایمان که در نتیجه‌ی حملات هوایی دولت استعمارگر ترکیه به شهادت رسید، امرالله دورسون با کد سازمانی سرحد آمانوس بود که در سال ۱۹۹۱ در جودی به صفوف گریلا پیوست. سال ۱۹۷۰ در منطقه‌ی گمگم در موش چشم به جهان گشود و هنگامیکه به دانشگاه رفت، مبارزات آزادی خواهی را شناخت. دردهای خلقمان را دید و برای پایان دادن به آن به صفوف گریلا پیوست. در طی ۲۸ سال با فداکاری بزرگی مبارزه کرد و با اطمینان‌ فرمانده‌ی آپوئیست تمامی مشکلات را حل می‌نمود و به تمثیل فرمانده‌ و مبارز رهبر آپو مبدل شد.

  مصمم و نتیجه‌ بخش بود

  در سال ۱۹۹۹ هنگامیکه فرماندهی عرصه‌ی آمانوس را بر عهده داشت، در هنگام بازگشت به مناطق حفاظتی مدیا از سوی رژیم بعث سوریه دستگیر شد. پس از گذشت بیش از دو سال به موطن خویش بازگشت و در ابتدا در فعالیت‌های نظامی جای گرفت، سپس در نتیجه‌ی تجربیات بزرگ خویش در فعالیت‌های سیاسی، آیینی و دیپلماسی جای گرفت. در بسیاری از فعالیت‌ها به مبارز فعال پ.ک.ک مبدل گشت. با تمامی انرژی خود در فعالیات اتحاد ملی خلقمان شرکت نمود. با حاکمیت خویش در بعد ایدئولوژیک – سیاسی با علاقه، وابستگی و فداکاری به خلق، میهن و رهبر آپو فعالیت نمود، با عزمی راسخ و نتیجه‌ بخش فعالیت کرده و در هر عرصه‌ای که جای می‌گرفت نیرومند بود. با زحمات بزرگ در مبارزات آزادی خواهی، با اصرار بر ایستار آپوئیستی و شخصیت نمونه خویش به الگویی مبدل شد که در میان صفوفمان همواره بیاد خواهد ماند.

  از جنگ تا به دیپلماسی

  میکائیل ازدمیر با کد سازمانی ناودار سنگر که در نتیجه‌ی حملات هوایی دولت فاشیست ترکیه به شهادت رسید، در سال ۱۹۹۳ به صفوف مبارزات آزادی خواهی کردستان پیوست. وی در سال ۱۹۷۴ در منطقه خیزان واقع در بتلیس چشم به جهان گشود، پس از دوران دبیرستان در استانبول به صفوف مبارزات پیوست. در طی ۲۶ سال مبارزه در ابتدا در عرصه‌ی آمد،‌ جنوب کردستان، سوریه، عراق و ترکیه فعالیت نمود، همچنین به شکلی فعال در فعالیت‌های دیپلماسی جای گرفت. ناودار سنگر که در سطحی بالا، با فداکاری و خواستی بزرگ در فعالیت‌ها جای می‌گرفت، با شخصیت متواضع خویش و نیروی عملی خویش در حل مشکلات به مبارز پ.ک.ک مبدل شد که همواره رفقایش نزد وی آمده و با وی مشورت می‌کردند. نه تنها در میان صفوف گریلا، بلکه در میان خلق با ذهنیت میهن دوستی قدرتمندی فعالیت کرده و دارای جایگاهی ویژه بود. با نیروی فکری، خلاقیت و حاکمیت خویش در ارتباطات و همچنین با انضباط در کارها به مبارز آپویی مبدل شد که خلق به وی اطمینان داشته و وی را دوست داشتند.

  از درسیم تا به سوران

  وهیپ تکین با کد سازمانی سرحد شفق که به کاروان شهدا پیوست ، در سال ۱۹۷۴ در آگری چشم به جهان گشود. در سال ۱۹۸۸ در سنین جوانی به صفوف گریلا پیوست. در سال ۱۹۹۰ به بقاع رفت و در طی آموزش‌های رهبر آپو در ابعاد ایدئولوژیک - سیاسی پیشرفت نموده و با تقویت خویش در ابعاد فرماندهی نظامی به میهن بازگشت. در درسیم، زاگروس، خاکورک و سوران به گریلایی فعال مبدل شد. در تمامی این عرصه‌ها علیه استعمارگران اشغالگر مبارزاتی بدون وقفه را به انجام رساند.

  با وجود آنکه پایش را از دست داده بود توقف نمی‌کرد

  در نتیجه‌ی انفجار مین استعمارگران اشغالگر پای وی قطع شد، اما علی رغم آن یک روز هم باز نایستاد. در شرق کردستان، روسیه، قزاقستان، ازبکستان و اکراین به فعالیت‌های سازماندهی خلق پیوست. همچنین در فعالیت‌های آکادمی اجتماعی و ادبیات نیز جای گرفت. در بعد فیزیکی اگر فشاری بر وی وارد شده باشد نیز، وی جانباز مبارزات آزادی خواهی بود و در تمامی شرایط دشوار به کوهستان‌های آزاد رفت. در نتیجه‌ی ایستار خویش در میان رفقا به عنوان عاشق کوهستان شناخته می‌شد. با شخصیت متواضع و زحمات خویش در فعالیت‌ها به روحیه و الگویی مبدل شد. با مبارزات خویش در طی ۳۰ سال مبارز آپوئیست را در شخصیت خویش عیان ساخت.

  در ۱۸ سالگی خویش به صفوف گریلا پیوست

  جلال ازترک با کد سازمانی شیار فراشین در منطقه الباک واقع در وان چشم به جهان گشود و در زمان کودکی خویش نیروهای گریلا را شناخت. در سال ۲۰۱۴ در سن ۱۸ سالگی خویش به صفوف گریلا پیوست. با ویژگی تواضع، زحمتکش و فداکار خویش پیشرفت نموده و به سطح مبارز آپوئیست رسید.

  خاطرات آن‌ها نشان‌دهنده‌ی راهمان هستند

  علیه سیستم اشغالگر که بر خلقمان و دیگر خلق‌ها تحمیل می‌گردد‌، با نیرویی که از شهدای خویش گرفته‌ایم مبارزه کرده و با همان نیرو به مبارزات خویش تداوم می‌بخشیم. خاطرات پنج رفیقمان که به ارتش شهدا پیوستند بمانند دیروز، امروز نیز راه را به ما نشان خواهند داد. این اساس دیالکتیک پ.ک.ک است. رفقای جسور و  شرافتمندمان راه آزادی خلق کرد را بمانند تنها راه زندگی خویش دیدند، به همین دلیل هیچگاه آن‌ها را از یاد نخواهیم کرد و تا آخرین نفس با آرزو و خیال‌هایشان همراه خواهیم بود. مراتب تسلیت خویش را به تمامی خلق کردستان و خانواده‌ی ارجمند رفقای شهیدمان اعلام می‌داریم. اندوه خلق و خانواده‌ی ارجمند خویش را به  میان می‌گذاریم و به عنوان رفقایشان می‌گوییم، حداقل به اندازه‌ی خانواده‌هایمان اندوهگین شده‌ایم. سعی داریم با بلند کردن پرچم و سلاح‌ آن‌ها، با گسترش مبارزات در خط مشی شهدا این اندوه را کاهش دهیم. از خانواده‌ها نیز خواستاریم که به همان صبر و متانت از این شهادت‌ها استقبال نمایید.

  مبارزات بیشتر

  بدون بها، خلق به زندگی آزاد و شرافتمند دست نخواهد یافت. صحیح‌ترین راه پایان دادن به دردها که هدف شهداست، گسترش بیشتر مبارزات است. همواره مبارزات گسترش خواهند یافت و شهدایمان در قلب خلقمان تا آخرین لحظه جای خواهند داشت.

  به هر اندازه سربلند باشید ارزشمند است

  به دلیل آن‌که دارای فرزند، ‌برادر و قوم وخویش جسوری بمانند سینان سور، سرحد وارتو، ناودار سنگر،‌ سرحد شفق و شیار فراشین که در راه انقلاب به شهادت رسیده‌اند هستید، به هر اندازه سربلند باشید ارزشمند است. ما؛ رفقایشان همواره به دلیل وجود آن‌ها سربلند خواهیم بود. بغیر از دستیابی به اهداف آن‌ها هیچ کار دیگری انجام نخواهیم داد. چون هنگامیکه شهدا پرچمی را که با شرافت بلند کرده  و به ما دادند به ما اطمینان داشتند، به همین دلیل با روحی فردایی بر دشمنان تاختند. آن‌ها منشا اساسی نیرویمان هستند، گذشته، حال و آینده‌ی ما هستند. پاسخی درخور برای خاطرات آن‌ها، دستیابی به خلق و میهنی آزاد است.

  خواهان میهنی آزاد بودند

  آن‌ها خواهان چیز دیگری نبودند. می‌دانیم که اکنون مزار بسیاری از شهدا نیز وجود ندارد. آن‌ها از ما مزاری نخواسته‌اند، خواهان میهنی آزاد بودند. به همین دلیل بزرگترین اصرارمان برای آ‌ن‌ها ایجاد کردستانی آزاد در مرکز خاورمیانه خواهد بود. تنها مکانی که شهدامان در آن‌ بخوابند، آن‌ خواهد بود. تنها پیمانی که هر روزه به زبان می‌آوریم و هیچگاه از آن دست برنخواهیم داشت این است.

  در این چهارچوب پیمان می‌بندیم، برای دستیابی به خاورمیانه‌ی دمکراتیک و کردستانی آزاد تمامی سلول‌های بدن خویش را به کار خواهیم گرفت و لایق شهدای خویش خواهیم بود. مراتب تسلیت خویش را به خلق خویش و خانواده‌ی رفقای شهید اعلام می‌داریم و بار دیگر تمامی شهدایمان را گرامی می‌داریم که خالقان آزادی هستند."