چهارمین دوره انتخابات مجلس عراق آغاز شد

از ساعت ٧ امروز انتخابات چهارمین دوره مجلس نمایندگان عراق در تمام این کشور آغاز شده است و دارندگان حق رأی برای شرکت در این انتخابات به مراکز اخذ رأی می‌روند.

از ساعت ٧ امروز انتخابات چهارمین دوره مجلس نمایندگان عراق در تمام این کشور آغاز شده است و دارندگان حق رأی برای شرکت در این انتخابات به مراکز اخذ رأی می‌روند.

 

در انتخابات این دوره ٢۴ میلیون نفر واجد شرایط حق رأی در اقلیم کردستان و عراق می‌توانند نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کنند. از این تعداد ٣ میلیون و ١۴۴ نفر در اقلیم کردستان (استانهای سلیمانیه، هولیر و دهوک) در انتخابات شرکت می‌کنند.

 

برای انتخابات امروز ۵۵ هزار و ٣٢٣ مرکز اخذ رأی در سرتاسر عراق تعیین شده است و از سوی ١٣٣ و ۴١۵ نماینده جریانهای سیاسی، ٧۴ هزار و ۶۴۶ ناظر داخلی، ٩۶٣ ناظر خارجی و ٣٢٩ روزنامه بین‌المللی نظارت صورت می‌گیرد. چهار هزار روزنامه‌نگار به بازتاب انتخابات امروز در عراق می‌پردازند.

 

در انتخابات این دوره ٨٨ حزب و ائتلاف با ۶٩٠۴ نامزد شرکت کرده‌اند تا از این تعداد ٣٢٩ نماینده دوره چهارم مجلس برگزیده شوند.

 

در سطح اقلیم ۵٠٣ نامزد احزاب و ائتلاف‌ها برای کسب ۴۶ نماینده سه استان سلیمانیه، هولیر و دهوک به رقابت می‌پردازند.