کودار: رفیق هلمت تمام وجود و موجودیت خود را در راه سوسیالیسم و آزادی‌خواهی اهداء نمود

...باید خلقمان هشیارانه و مسئولانه با چنین ترور سیستماتیک و سازماندهی شده‌ای برخورد نمایند. ترور شهید دیار غریب و همرزمان ایشان در ادامه‌ی برنامه و توطئه‌ای گسترده‌تر که در آن تمامی انقلابیون و مشاهیر میهن‌دوست کرد نیز جای می‌گیرند، انجام می‌پذیرد...

  جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان کودار درباره‌ی شهادت دیار غریب (هلمت) عضو شورای رهبری ک.ج.ک و دو همرزم ایشان بیانیه‌ای را منتشر کرده و اعلام کرد، " گستاخی و گستردگی توطئه‌ها و خیانت‌ها در جنوب کردستان به حدی رسیده است که جنوب کردستان به فضایی حیاتی و آرام برای زیست تمامی دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی جهان بدل شده است. در این وادی جان و مال مردم ساده زیست جنوب کردستان نیز هر روز مورد تجاوز هوایی و زمینی دژخیمان ارتش متجاوز و فاشیستی ترکیه قرار می‌گیرد اما در کمال ناباوری ما شاهد سکوت حکومت مرکزی عراق و سازش خیانت‌آلود احزاب جنوب کردستان هستیم."

متن بیانیه‌ی کودار به شرح زیر است:

" دیر زمانی است که شاهدیم هر روز بخشی از جنوب کردستان فروخته و یا از جانب رژیم فاشیست ترکیه مورد تجاوز و تصاحب قرار می‌گیرد. در این میان هیچ یک از احزاب جنوب کردستان به شکلی مستقیم و شفاف در مقابل این تهاجمات و تجاوزات که به جان و مال ساکنان جنوب کردستان وارد می‌گردد، مخالفت و واکنشی هر چند کوچک نیز از خویش نشان نداده‌اند.

در این وادی در طی حمله‌ی هوایی که توسط جنگنده‌های حکومت فاشیست ترکیه در روز 5 ماه جاری صورت گرفت، رفیق دیار غریب با نام سازمانی هلمت و دو همرزم ایشان به شکلی دژخیمانه و ددمنشانه شهید گردیدند. رفیق دیار غریب به‌عنوان یکی از مسئولین و فرماندهان ارشد حزب کارگران کردستان‌ پ.ک.ک سال‌ها در تمامی شرایط سخت و بحرانی همراه و یاوری انقلابی و فداکار برای خلق کرد بوده است. فقدان وجود چنین انقلابی بزرگی که تمام وجود و موجودیت خود را در راه سوسیالیسم و آزادی‌خواهی اهداء نموده است، برای ما و خلقمان غمی‌جان‌سوز به ‌همراه دارد. اما باید خلق ما هشیارانه و مسئولانه با چنین ترور سیستماتیک و سازماندهی شده‌ای برخورد نمایند. ترور شهید دیار غریب و همرزمان ایشان در ادامه‌ی برنامه و توطئه‌ای گسترده‌تر که در آن تمامی انقلابیون و مشاهیر میهن‌دوست کرد نیز جای می‌گیرند، انجام می‌پذیرد. ترور شهید ذکی ‌شنگالی از انقلابیون و سیاست‌مداران خلق کرد که سال گذشته در شنگال در حمله‌ی هوایی حکومت فاشیستی ترکیه صورت گرفت و اعلام و اختصاص میلیون‌ها دلار جایزه برای ترور رهبران ارشد حزب کارگران کردستان از جانب ایالات متحده‌ی آمریکا بخشی از نقشه‌ و توطئه‌ای بزرگ است که هدف آن چیزی جز نابودسازی و امحای سیاسی و اجتماعی هر نوع مقاومت خلقی در خاورمیانه و بخصوص در کردستان که علیه سرمایه‌داری فرامنطقه‌ای و دولت‌های مزدور منطقه‌ای آن‌ها صورت می‌گیرد، نیست.

برای درک بهتر باید خلق کرد توجه داشته باشد که طرح‌ریزی و اجرایی این توطئه به شکلی بین‌الدولی در حال انجام و اجرا است. دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکایی و اروپایی به همراه مشارکت مستقیم دستگاه امنیتی و جاسوسی ترکیه تحت نام "میت" و برخی از دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی حزبی جنوب کردستان نقشی محوری در توطئه‌ علیه جنبش آزادی‌خواهی خلق کرد دارند. گستاخی و گستردگی توطئه‌ها و خیانت‌ها در جنوب کردستان به حدی رسیده است که جنوب کردستان به فضایی حیاتی و آرام برای زیست تمامی دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی جهان بدل شده است. در این وادی جان و مال مردم ساده زیست جنوب کردستان نیز هر روز مورد تجاوز هوایی و زمینی دژخیمان ارتش متجاوز و فاشیستی ترکیه قرار می‌گیرد اما در کمال ناباوری ما شاهد سکوت حکومت مرکزی عراق و سازش خیانت‌آلود احزاب جنوب کردستان هستیم.

در این میان خلق کرد به ‌صورت عام و مردم جنوب کردستان به ‌صورت خاص، باید در مقابل چنین خیانت‌ها و توطئه‌هایی واکنش مناسب انجام دهند و به هر صورتی پشتیبانی و همراهی خود را از انقلابیون و جنبش آزادی‌خواهی خلق‌ کرد که مدافع هویت سیاسی و اجتماعی خلق کرد می‌باشند، نشان دهند تا دشمنان آزادی و دمکراسی منطقه‌ای و نیروهای امپریالیستی فرامنطقه‌ای به صورت راحت فرزندان فدایی و انقلابی این مرز و بوم را ترور ننمایند. هر فرد و حزب در جنوب کردستان باید شرایط و زمینه‌های زیست و فعالیت دستگاه‌های جاسوسی و نظامی نیروهای متجاوز جغرافیای کردستان را از میان بردارد و کردهای خیانت کاری که با این نیروها همکاری می‌نمایند را به جنبش آزادی‌خواهی خلق کرد معرفی نمایند.

دمکراتیک و آزاد شرق کردستان، کودار ضمن تسلیت به خانواده، همراهان و همرزمان شهید دیار غریب و دو همرزم دیگر شهیدمان به نام‌های "دوران و شاهین" که توسط جنگنده‌های متجاوز حکومت فاشیست ترکیه به شهادت رسیدند، اعلام می‌دارد که ما و خلقمان از هیچ تلاش و ایثاری در راستای نیل به آرمان‌های والا و سوسیالیستی رفقای شهیدمان لحظه‌ای از فعالیت و مبارزه باز نخواهیم ایستاد و انتقام خون پاک این شهیدان را از تمامی متجاوزین و استعمارگران خاک کردستان خواهیم گرفت.

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان ـ کودار

۰۹.۰۷.۲۰۱۹"