گریلا تی‌وی تصاویر ویدیویی عملیات جولمیرگ را منتشر کرد

گریلا تی‌وی تصاویر ویدیویی عملیات نیروهای گریلا در روز ۷ ژوئیه/ ۱۶ تیر در منطقه گَوَر در جولمیرگ علیه نیروهای ارتش اشغالگر ترکیه را منتشر کرد.

  گریلا تی‌وی تصاویر ویدیویی عملیات نیروهای گریلا در روز ۷ ژوئیه علیه کامیون نظامی ارتش اشغالگر ترکیه در مابین تپه شهید علی شیر و شهید درمان در منطقه گَوَر در جولمیرگ را منتشر کرد.

  متن بیانیه‌ی مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان ه.پ.گ به شرح زیر است:

  " نیروهایمان در ساعت ۱۴:۱۰ روز ۷ ژوئیه / ۱۶ تیر در مابین تپه شهید علی شیر و تپه شهید درمان در منطقه گور واقع در جولمیرگ علیه کامیون ارتش اشغالگر ترکیه عملیات تله انفجاری به انجام رساندند. در این عملیات کامیون منهدم و ۳ ارتشی کشته شدند. "