ابراهیم گوکچک جانباخت

ابراهیم گوکچک هنرمند انقلابی و عضو گروه یوروم که دو روز پیش به اعتصاب غذای ٣٢٣ روزه خود پایان داده بود در یکی از بیمارستان‌های استانبول چشم از جهان فروبست

ابراهیم گوکچک از اعضای گروه یوروم که در پنجم مه به اعتصاب غذای ٣٢٣ روزه خود پایان داده بود ظهر امروز جان خود را از دست داد.

پیام ابراهیم در ٢٨ آوریل چه بود

ابراهیم گوکچک روز ٢٨ آوریل در ۳۱۶ روز اعتصاب غذا اعلام کرده بود، "ما خواهان دلسوزی و وجدان نیستم، فقط عدالت می‌خواهیم."

گوکچک گفته بود، "قول مساعد برای برگزاری کنسرتی که زمان و مکان آن مشخص باشد را به ما بدهند. قول دهند که علی آراجی و سلطان گوکچک آزاد شوند. راه متوقف کردن مرگ فقط همین است."

گوکچک همچنین خواسته بود، "درخواست وجدان و دلسوزی نمی‌کنیم، بلکه فقط عدالت می‌خواهیم. عدالت را اجرا کنند و مرگ را متوقف نمایند. چرا درخواست‌های گروه یوروم عملی نمی‌شود؟"

شایان ذکر است که هلین بولک عضو دیگر گروه «یوروم» روز سوم آوریل/ ۱۴ فروردین، پس از ۲٨٨ روز اعتصاب غذا در سن ۲٨ سالگی درگذشت.