ارتش ترکیه زمین‌های کشاورزی لیجه را به آتش کشید

نظامیان ترکیه در منطقه‌ی لیجه در آمد تحرکاتی نظامی را آغاز کرده و زمین‌های کشاورزی اهالی این منطقه را به آتش کشیدند.

  عملیات نظامی ارتش اشغالگر ترکیه در روستاهای بانادران، مردینیا، کوچران، دنگلاوا و توته در منطقه لیجه در آمد ادامه دارد.

  نظامیان ترکیه در روستاهای مردینیا و دنگلاوا زمین‌های کشاورزی را به آتش کشیدند.