اعتصاب گسترده بازار بزرگ تهران، آغاز خیزش کسبه و اصناف پایتخت

امروز دوشنبه ۴ تیرماه کسبه بازار بزرگ تهران در اعتراض به رکود بازار، نبود مشتری، افزایش افسار گسیخته‌ی قیمت ارز و نصف شدن داراییهایشان در چند روز اقدام به بستن مغازه های خود کرده و به راهپیمایی پرداختند

امروز دوشنبه ۴ تیرماه کسبه بازار بزرگ تهران در اعتراض به رکود بازار، نبود مشتری، افزایش افسار گسیخته‌ی قیمت ارز و نصف شدن داراییهایشان در چند روز اقدام به بستن مغازه های خود کرده و به راهپیمایی پرداختند

کسبه با شعارهای همچون "سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن" ،" دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست" در محوطه‌ی بازار و خیابانهای اطراف به راهپیمایی پرداختند.

بنابر گزارشات در سایر نقاط تهران هم تجمعاتی در حال شکل گیری میباشد.

همچنین پاساژ علاء الدین که مرکز خرید و فروش عمده‌ی موبایل در تهران است به این اعتصاب پیوسته است.

نیروهای امنیتی و سرکوبگر به منطقه فرا خوانده شده و در چند نقطه با بازاریان معترض درگیر شده‌اند. همچنین گزارشهایی مبنی بر تجمع شهروندان و حرکت آنها به سمت مجلس ایران وجود دارد.

بازار بزرگ تهران به مثابه قلب اقتصادی ایران به شمار میرود و با اعتصاب این بازار نفس اقتصاد ایران به شماره خواهد افتاد.

 

رژیم در طول چهل سال حکومت خود همواره از اعتصابات بازار بزرگ تهران وحشت داشته و با تمام قوا از آن پیشگیری کرده است.