پیام سلچوک مرزاکلی از زندان قیصری:"برای مقابله با ویروس کرونا باید کمیته‌های مردمی درست شود"

دکتر سلچوک مزراکلی رئیس مشترک شهرداری کلانشهر آمد توسط وکلایش پیامی منتشر کرد و گفت، "همراه با سندیکاها و کادر درمانی که با قانون (حکم قانونی) از کار برکنار شده‌اند، میتوان کمیته‌های مردمی ایجاد کرد."

دکتر سرلچوک مزراکلی رئیس مشترک شهرداری کلانشهر آمد که با دستور دیکتاتور تُرک طیب اردوغان از این سمت برکنار شده و اکنون در زندان قیصری محبوس می‌باشد پیامی را توسط وکلایش به افکار عمومی کوردستان فرستاد.

مزراکلی اعلام کرد، قبل از هرچیز برای مقابله با ویروس کرونا باید کمیته‌های مردمی ایجاد شود و گفت، "همراه با سندیکاها و کادر درمانی که با حکم قانون از کار برکنار شده‌اند، میتوان کمیته‌های مردمی ایجاد کرد. از راه تجربه و علم آنها می‌توان سلامت مردم را حفظ کرد. باید همه از فرصت‌ها استفاده کنیم و همراه با هم با این تهدید مقابله کنیم."

مزراکلی همچنین اشاره نمود، در مقابل شیوه‌ی زندگی نادرست که کاپیتالیسم به ما تحمیل کرده است، می‌توانیم زندگی‌ای با شیوه‌ی صحیح مدرنیته‌ی دمکراتیک ایجاد کنیم. می‌توانیم در خانه‌هایمان سرکه‌ی طبیعی درست کنیم و از آن برای ضد عفونی استفاده کنیم.

مزراکلی همچنین گفت، "ما می‌توانیم در مقابل ویروس کرونا، اتحاد و سازماندهی خود را قدرتمند کنیم. با هم، با مقاومت، باور، تلاش و امید روزهای سخت را پشت سر می‌گذاریم."