تبریک قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق به فرماندهی ایالت آواشین

ن.پ.گ در بیانیه‌ای واحدهای گریلایی ایالت آواشین را به دلیل عملیات موثر روز گذشته مورد تقدیر قرار داد.

قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق با انتشار بیانیه‌ای از عملیات موثر نیروهای گریلا در ایالت آواشین تقدیر به عمل آورد و برای آنان در انجام وظایف انقلابی آرزوی موفقیت کرد.

 

بیانیه قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق بدین شرح است:

"از نتایج عملیات کمین واحدهای شما در روز ١۴ ماه مه که تحت عنوان کارزار انقلابی شهید باگر و شهید رونیا علیه نیروهای دشمن در تپه‌ خوده که در این ایالت انجام شد، اطلاع یافتیم. این عملیات از آنجا که در تمامی ابعاد کمین گذاری، تاکتیک و مراقبت و انهدام بسیار موفق بود، از دستاوردهای موثری برخوردار بود. به رغم تمامی امکانات و فرصتهای دشمن، به نیروهای دشمن حمله نموده و سلاحهای دشمن را نیز به غنیمت گرفتید، با نیرویی برخوردار از روحیه‌ای بالا و بدون هیچگونه خسارتی، دشمن را تارومار کرده‌اید. از سوی دیگر نیروهای دشمن ضربه مهلکی نیز متحمل شده و ناگزیر شدند که استحکامات خود را خالی و فرار را بر قرار ترجیح دهند.

 

در این عملیات که بر مبنای خط‌مشی جدید گریلایی و بر اساس نظرات جدید و بازتاسیس گریلا صورت گرفته است هر سه تاکتیک با موفقیت اجرا شده است. برای تمامی فرماندهان و رفقایمان که در این عملیات نقش داشته‌اند آرزوی موفقیت داریم. بدین وسیله درودهای انقلابی خود را به تمامی نیروهای حاضر در ایالت آواشین فرستاده و آرزومند موفقیت برایشان هستیم."