تداوم تحصن مادران زندانیان سیاسی کرد در پارلمان ترکیه

مادران زندانیان اعتصاب کرده که علیه حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد در اعتصاب غذا به سر میبرند، ازروز سه شنبه در پارلمان ترکیه تحصن کرده‌اند

مادران زندانیان سیاسی با روسری سپید در پارلمان ترکیه تحصن کرده و خواستار دیدار با وزیر دادگستری ترکیه هستند.

 

مادران پس از دیدار با مصطفی شنتوپ رئیس پارلمان ترکیه به تحصن خود پایان داده بودند. شنتوپ به آنها وعده داده بود که درخواستشان را به وزیر دادگستری اعلام کند.

 

مادران علی‌رغم آن از پارلمان خارج نشدند و شب در سالن تجمعات فراکسیون ه.د.پ در پارلمان ماندند. مادران در طول شب به گفتگو با یکدیگر و خواندن آواز کردی پرداختند.

 

مادران مقاومتگر هنوز در پارلمان هستند. انتظار می‌رود امروز با پروین بولدان رئیس مشترک ه.د.پ یک نشست خبری برگزار کنند.