تداوم ریزش اعضای حزب حاکم بر ترکیه؛ داود اوغلو هم کنار کشید!

ریزش اعضای حزب نژادپرست حاکم بر ترکیه همچنان ادامه دارد. در پی حرف و حدیث‌های رسانه‌‌ای در مورد نخست وزیر سابق این کشور احمد داود اوغلو نامبرده امروز در پیامی از کنارگیری خویش از صفوف حزب آ.ک.پ خبر داد

   احمد داود اوغلو همراه با سلچوق اوزداک مشاور دبیر کل سابق آ.ک.پ، عبدالله باشج پارلمانتار سابق استانبول آ.ک.پ و آیهان سفر استون پارلمانتار ساکاریای حزب آ.ک.پ در بیانیه‌ای کناره‌گیری خویش را اعلام کردند.

   داوداغلو در پیامی گفته است که تصمیم به اخراج آنان در واقع به معنی پایان دادن به آ.ک.پ است.