حمله‌ی چماقداران اردوغان به خلق آمَد

صدها نفر از هم‌میهنان در محکومیت غصب شهرداری کلانشهر آمد در مقابل ساختمان شهرداری گردهم آمدند. چماقداران اردوغان با ماشین‌‌های آب‌پاش به معترضین حمله‌ور شدند

   شهروندان آمد برای شرکت در نشست مطبوعاتی به سوی ساختمان شهرداری کلانشهر آمد به راه افتادند. خلق آمد پس از گردهمایی در مقابل ساختمان شهرداری واقع در خیابان الازیغ هدف حمله چماقداران حکومت ترکیه قرار گرفت. تبهکاران رژیم ترک خواهان پراکنده شدن معترضین شدند اما خلق خشمگین به خواسته‌های اشغالگران تمکین نکردند. چماقداران سپس با خوروهای آب پاش به شهروندان حمله‌ور شدند. گزارش‌های اولیه از زخمی شدن چند تن از هم‌میهنان حکایت دارند.

   شهروندان خشمگین در کوچه‌های اطراف شهرداری گردهم آمده و مصمم هستند به راهپیمایی به سوی محل برگزاری کنفرانس ادامه دهند.

محاصره و اعمال ممنوعیت
   پارلمانتارها، روئسای مشترک شهرداری و مسئولان حزب دمکراتیک خلق‌ها در مسیر راهپیمایی به سوی ساختمان شهرداری  کلانشهر آمد در نزدیکی پارک کشویلو از سوی چماقداران پلیس ترک به محاصره درآمدند. مسئولین ه.د.پ و هواداران این حزب اعلام کردند که به راهپیمایی بسوی ساختمان شهرداری ادامه خواهند داد.