حمله چماقداران پلیس به تجمع مادران شنبه در استانبول

پلیس ترک مانع فعالیت ٨۰۰مین هفته‌ی مادران شنبه شد.

مادران شنبه در ٨۰۰مین هفته‌ی تجمع خود با هدف مشخص کردن سرنوشت مفقودین و دادگاهی قاتلان، قصد رفتن به میدان گالاتاسرای را داشتند که پلیس ترکیه مانع آنها شد.

مادران شنبه در چهارچوب مبارزه برای "مشخص کردن سرنوشت مفقودان و محاکمه‌ی قاتلان" قصد داشتند در ٨۰۰مین هفته‌ی تجمع خود به میدان گالاتاسرای بروند، اما پلیس ترکیه یک بار دیگر مانع آنها شد.

پروین بولدان و مدحت سنجار روئسای کل ه.د.پ از مادران حمایت کردند. مادران در اعتراض به پلیس که مانع تجمع آنها در میدان گالاتاسرای شده بود، در مقابل دفتر شاخه‌ی استانبول جمعیت حقوق بشر(ایهاد) تجمع کردند. برای مدتی میان شرکت کنندگان و فعالان و پلیس برخورد روی داد اما پلیس با ایجاد سپر مانع انجام تجمع شد و اجازه نداد مادران وارد میدان شوند.

مادران نیز در مقابل دفتر ایهاد با برپایی کنفرانسی مطبوعاتی ضمن محکوم کردن حملات چماقداران رژیم بر خواسته‌های خود برای پاسخگویی دولت ترکیه در رابطه با سرنوشت ناپدیدشدگان پافشاری کردند.