حکم دادگاه عالی قانون اساسی تُرک برای پرداخت ۵۰ هزار لیر غرامت به دمیرتاش

دادگاه قانون اساسی ترکیه به دلیل نقض حقوق صلاح الدین دمیرتاش ریاست پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها، تصمیم گرفت که به وی ۵۰ هزار لیر غرامت پرداخت شود.

دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه بنابه درخواست وکلای صلاح الدین دمیرتاش و نقض حقوق وی تصمیم جدیدی را در رابطه با آزادی وی اتخاذ کرد.

دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه به این دلیل که دمیرتاش مدت زمان زیادی است که در زندان به سر می‌برد و به طور غیر معقول در زندان مانده است، اعتراضها علیه دستگیری وی همچنان بدون اتخاذ تصمیم باقی می‌مانند و تحقیقاتی در رابطه با علت دستگیری وی انجام نشده و امنیت و آزادی وی نقض شده است، تصمیم گرفت که ۵٠ هزار لیر تحت عنوان جبران خسارت پرداخت شود.

وکلای دمیرتاش در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۷ (٣ آذر ١٣٩۶)، ۲۹ مه ۲۰۱۸ (٨ خرداد ١٣٩٧) و ۲۷ نوامبر ۲۰۱۸ (۶ آذر ١٣٩٧) و ۱۱ دسامبر ۲۰۱۸ (٢٠ آذر ١٣٩٧) نسبت به زندانی شدن وی اعتراض داشته و خواستار آزادی وی شده بودند. دادگاه عالی درخواست وکلا و نتایج آن را ارزیابی کرده و نقض حقوق دمیرتاش را پذیرفت. شعبه ١٩ دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه درخواست نمود که ۵٠ هزار لیر به عنوان غرامت به دمیرتاش پرداخت شود و رونوشت تصمیم خود را به وزارت دادگستری و دادگاه کیفری آنکارا ارسال کند.

محسونی قهرمان وکیل صلاح‌الدین دمیرتاش با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی خواستار آزادی موکل خود شد.