خانواده‌ زندانیان به سوی جزیره امرالی به راه افتادند

محمد اوجالان برادر رهبر خلق کرد همراه با سه نفر از بستگان زندانیان سیاسی کردستان صبح امروز به منظور ملاقات با عزیزانشان به سوی جزیره امرالی حرکت کردند

  محمد اوجالان برادر رهبر خلق کرد روز جمعه (٣١ مه/ ١٠ خرداد) به منظور ملاقات با عبدالله اوجالان و تبریک عید فطر به وی  درخواستی را به دادگستری جمهوری در شهر بورسا ارائه کرده بود. به همین منظور بستگان سه زندانی دیگر به نام‌های پولات یلدرم برادر حامیلی یلدرم، امین کونار برای عمر خیری کونار و سبیحه آسلان خواهر ویسی آکتاش درخواست مشابهی را به دادستانی ترک ارسال کرده بودند.

  برادر رهبر خلق کرد و بستگان سه زندانی سیاسی دیگر کردستانی محبوس در جزیره امرالی صبح امروز پس از موافقت دادستانی ترک به سوی امرالی حرکت کردند.