خانواده شهید زکی شنگالی در استراسبورگ با اعتصاب کنندگان دیدار کردند

خانواده عضو کمیته اجرایی ک.ج.ک، زکی شنگالی در استراسبورگ با اعتصاب کنندگان دیدار کردند

  خانواده زکی شنگالی در ۱۴۹ روز از گذشت اعتصاب غذای فعالان سیاسی کرد در اعتراض به انزوای تحمیلی علیه رهبر خلق کرد، در استراسبورگ به دیدار اعتصاب کنندگان رفتند.

  زکی شنگالی از اعضای کمیته اجرایی ک.ج.ک در ۱۵ اگوست سال ۲۰۱۸ و دقیقا در سالروز نسل‌کشی داعش در شنگال در جریان حمله هواپیماهای ترک جان خود را از دست داد.

  سلیمان فرمان، برادر مام زکی، گلی شنگالی، اسکندر شنگالی، همسر و فرزند و دیگر اقوام نزدیک شهید زکی شنگالی به دیدار اعتصاب کنندگان در استراسبورگ رفتند. خانواده شهید زکی شنگالی همزمان با تاکید بر پیروزی در این مقاومت از دولتهای اروپایی خواستند که مطالبات کردها را مبنی بر قانونمداری و حقوق بشر به رسمیت بشناسند.

  سلیمان فرمان، برادر شهید زکی شنگالی نیز در این رابطه اظهار داشت: دولتهای اروپایی چشمان خود را بر اعتصاب غذای ۷۰۰۰ زندانی و فعالان سیاسی کرد در اقصی نقاط جهان بسته و سکوت پیشه کرده‌اند.

  گلی شنگالی نیز در این رابطه اظهار داشت: ما امروز به منظور حمایت از رفقایمان که ماههاست دست به اعتصاب غذا زده‌اند اینجا هستیم ما به عنوان خانواده شهید زکی شنگالی در این جا هستیم، زیرا صدای وجدانمان را شنیده‌ایم. ما براین باور بودیم که دولتهای اروپایی حقوق بشر را مد نظر قرار می‌گیرند. در اینجا ۱۴ رفیق ما دست به اعتصاب غذا زده‌اند، پس قوانین حقوق بشر اروپایی کجا هستند؟

  همسر شهید زکی شنگالی در ادامه سخنانش اظهار داشت: ما کردها یک مساله را بسیار خود درک کرده‌ایم و آن حفظ بقا و حیات و قدرتمان بوده است. هیچگاه از سوی ما کردها حمله‌ای متوجه دولتهای اروپایی نشده است. تنها چیزی که ما از آنها خواسته‌ایم این بوده است که به ترکها بگویند که کردها خواهان حفظ حقوق بشر و احترام انسانی خود هستند. ما از دست آزارهای دولت ترک به اینجا پناهنده شده‌ایم، اما در اینجا نیز با همان تبعیضها روبرو شده‌ایم. تنها چیزی که اکنون از دولتهای اروپایی می‌خواهیم حمایت از خواستها و مطالبات مشروع ما برای خاتمه دادن به انزوا است.

  اسکندر شنگالی، فرزند شهید زکی نیز در سخنانی ابراز داشت: ما به منظر حمایت از رفقایمان به استراسبورگ آمده‌ایم، این مقاومت با پیشاهنگی لیلا گوون و ناصر یاغز شروع شده است، این مقاومت علیه هیچ کس و در مخالفت با هیچ کس نیست؛ کردها خواهان قانون و احترام ترکیه به قوانین خود این دولت هستند. ما براین باوریم که آقای اوجالان نباید در انزوا و حصر قرار داشته باشد. آقای اوجالان صرفا رهبر یک حزب نیست، او رهبر خلق کرد بوده و مساله کرد از طریق وی به راه حل دست می‌باید. در صورت آغاز مذاکرات با آقای اوجالان مساله کرد می‌تواند به راه حل دست یابد. کلید راه حل، اوجالان است.