درخواست وکلا برای ملاقات با اوجالان

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای انجام ملاقات با موکلشان به دادستانی جمهوری در شهر ساحلی بورسا مراجعه کردند

   ابراهیم بیلمز، رزان ساریجا، سربای کوکلو و راضیه تورگوت وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای ملاقات با موکلشان به دادستانی شهر بورسا مراجعه نمودند

   وکلای اوجالان پس از ملاقات هفتم آگوست ٢٠١٩ نتوانسته‌اند با وی دیدار کنند و دادستانی ترکیه به ١۴ درخواست آنان پاسخ نداده است.