درخواست وکلا برای ملاقات با عبدالله اوجالان

وکلای عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد برای انجام ملاقات به دادستانی بورسا مراجعه کردند.

وکلای رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان که در زندان فوق امنیتی تیپ F جزیره امرالی محبوس می‌باشد برای انجام ملاقات به دادگستری جمهوری در شهر بورسا مراجعه کردند.

نوروز اویسال، فایق اوزگور ارول، جنگیز یورکلی و مظلوم دینچ وکلای عبدالله اوجالان برای ملاقات با موکلشان درخواستی را به دادگستری جمهوری تحویل دادند.

رزان ساریجا و نوروز اویسال وکلای اوجالان پس از هشت سال در پی اعتصاب غذای هزاران زندانی سیاسی و صدها سیاستمدار در کوردستان و ترکیه و اروپا موفق شده بودند که در سال ٢٠١٩ با موکلشان ملاقات کنند. وکلای اوجالان در سال ٢٠١٩ تنها پنج بار با وی ملاقات نمودند. اوجالان در ٢ و ٢٢ ماه مه، ١٢ و ١٨ ماه ژوئن و ٧ آگوست ٢٠١٩ با وکلایش دیدار به عمل آورد.

درخواست‌های هفتگی وکلای اوجالان برای ملاقات با موکلشان از ٧ آگوست ٢٠١٩ / ١٧ مرداد ١٣٩٨ با مخالفت دادگستری رژیم ترکیه مواجه شده‌اند.