درخواست وکلا برای ملاقات با عبدالله اوجالان

وکلای عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد برای ملاقات با موکلشان در زندان جزیره امرالی به دادسرای عمومی بورسا مراجعه کردند

چنگیز یورکلی، نوروز اویسال، فایق اوگور ارول و مظلوم دینچ وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به منظور ملاقات با موکلشان در زندان فوق امنیتی جزیره امرالی درخواستی را به دادسرای عمومی بورسا تحویل دادند.

دولت ترک از ٧ آگوست ٢٠١٩ درخواست هفتگی وکلای اوجالان را برای انجام ملاقات رد کرده است.