زخمی شدن دو کولبر در مرزهای بانه وپیرانشار

بر پایه‌ی گزارش منتشر شده توسط کولبر نیوز، روز چهارشنبه ۱ اسفند نیروهای نظامی رژیم به سمت گروهی از کولبران در مرز هنگ ژال بانه آتش گشودند

در این حمله نظامیان، یک کولبر از ناحیه‌ی پا و ران مجروح شده و به بیمارستانی در شهر سنه منتقل شده است.

 

هویت کولبر زخمی شده غریب تاجی ۲٨ ساله و از اهالی بخش ننور بانه اعلام شده است.

 

گفته میشود نیروهای رژیم بدون اخطار قبلی و از فاصله ی نزدیک به گروه کولبران شلیک کرده‌اند.

 

همچنین در همین روز یک کولبر دیگر اهل شهر نقده در مرز پیرانشار با شایک مستقیم نیروهای رژیم زخمی شده است.

 

این کولبر کرد که نام وی امید حیدری اعلام شده است نیز از ناحیه‌ی پا زخمی شده و به مراکز درمانی منتقل شده است.