"مقاومت گسترده‌تر می‌شود"

"تا زمانی که حصر به تمامی پایان نیابد مقاومت را متوقف نخواهیم کرد. در صورت لزوم روزه‌ی مرگ را آغاز می‌کنیم. اگر شرایط بدین شیوه ادامه داشته باشد مقاومت گسترده‌تر می‌شود."

ودات گولتکین که از ۱ مارس/۱۰ اسفند ١٣٩٧ در اعتصاب غذا بسر می‌برد اعلام کرد؛"تا زمانیکه حصر به تمامی پایان نیابد مقاومت را متوقف نخواهیم کرد. در صورت لزوم روزه‌ی مرگ را آغاز می‌کنیم. اگر شرایط بدین شیوه ادامه داشته باشد مقاومت گسترده‌تر می‌شود."

  مقاومت‌ اعتصاب غذای گسترده با پیشاهنگی لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک و پارلمانتار جولمرگ حزب دمکراتیک خلق‌ها از ٨ نوامبر ٢٠١٨ / ١٧ آبان ١٣٩٧ آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. ودات گولتکین که در گروه T زندان دوزجه بسر می‌برد از روز ۱ مارس در اعتراض به حصر رهبر خلق کرد در اعتصاب غذا بسر می‌برد.

  خانواده‌ی گولتکین از اهالی منطقه دیهی از توابع سرت هستند و ۲۹ سال قبل به دلیل سیاست‌های فاشیستی رژیم ترک به آدانا جلای وطن کرده و در آدانا اسکان یافتند. ودات گولتکین پنجمین فرزند از میان شش فرزند خانواده با وجود علاقه‌ی فراوان به تحصیل به دلیل مشکلات مادی مجبور به ترک تحصیل شد. وی مدتی در کفاشی و سپس در قنادی کار کرد و در ادامه به کارگری در مزارع دیگران مشغول شد.

  ودات همیشه اشتیاق بازگشت به زادگا‌ه را با مادرش در میان گذاشته است:" چرا به میهن خویش بازنمی‌گردیم، کاری را که برای بیگانگان انجام می‌دهیم را برای خلق خویش انجام دهیم. خاک ما هنوز هم مثمر است، چرا کار بر روی زمین‌هایمان برای ما ممنوع است؟"

  در عنفوان جوانی مبارز‌ه‌ی وی برای جستجوی هویت خویش آغاز شد. در ۱۶ سالگی توسط دستگاه امنیتی رژیم غاصب ترک بازداشت گردید و ۳ سال را در زندان کورکچولر بسر ‌برد. سپس به زندان‌های کرک‌کاله و زندان دوزجه در بولو تبعید شد. گولتکین از ۱ مارس/۱۰ اسفند در مقاومت اعتصاب غذا بسر می‌برد.

 

اعمال شکنجه تا سرحد مرگ

  گولتکین در ماههای گذشته تحت شکنجه تا سرحد مرگ قرار گرفت و با وجود پایان دوره حبس به بهانه تخلف انضباطی حکم آزادی وی ۱۳ ماه به تاخیر افتاد. عزیزه گولتکین درباره‌ی وضعیت ودات با خبرگزاری فرات گفتگوگو کرد.

  عزیزه گولتکین اعلام کرد او از مقاومت پسر خویش حمایت می‌نماید و آنچه نیاز باشد انجام خواهد داد. دایه عزیزه گفت:"یک ماه به آزادی وی باقی مانده بود اما او با اصرار گفت که دست به اعتصاب غذا خواهد زد. با وجود اینکه رفقای وی به او گفتند که دست به اعتصاب غذا نزند اما او به کسی گوش فرا نداده و در این مبارزه رفقا را تنها نگذاشت. ما تا پایان در کنار مقاومت‌گران که با پیشاهنگی لیلا گوون آغاز خواهیم ماند. خواسته‌های آنان خواسته‌های همه‌ی ماست. همچنان که فرزندانمان در مقاومت جای گرفتند ما نیز تا کسب نتیجه و پیروزی ایستادگی می‌کنیم."