نامه صلاح‌الدین دمیرتاش به هرانت دینک

به مناسبت سالگرد قتل «هرانت دینگ» مدیر روزنامه ارمنی زبان آگوس در ترکیه، ،صلاح‌الدین دمیرتاش در زندان نامه‌ای را خطاب به هرانت دینگ نوشت.

صلاح‌الدین دمیرتاش ریاست پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها به مناسبت سالگرد ترور مدیر روزنامه آگوس، هرانت دینگ که ۱۳ سال قبل در نوزدهم ژانویه ۲۰۰۷ در استانبول از سوی قاتل «اوغون ساماست» به قتل رسید، نامه‌ای را خطاب به دینک نوشته است. دمیرتاش در این نامه به سیاستهایی که اکنون در ترکیه اجرایی می شوند اشاره کرده و می‌گوید که از شرق گرفته تا غرب، همه می‌توانند به مبارزه‌ای بزرگ و گسترده دست بزنند. بدون گمان همه امور بهتر خواهند شد. دمیرتاش نامه خود را با بیتی شعری از منطقه خارپوت به پایان رسانده و با احترام از هرانت دینک یاد می‌کند.