ه.د.پ هشدار داد: میزان وحشیگری از دهه ٩٠ میلادی فراتر رفته است

حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) در بیانیه‌ای اعلام کرد، مدارک موجود اثبات می‌کنند که عثمان شیبان و سروت تورگوت از هلی‌کوپتر به بیرون پرتاب شده‌اند. ه.پ.گ خاطرنشان کرد که میزان وحشیگری از دهه ٩٠ میلادی فراتر رفته است.

کمیته مرکزی حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) در بیانیه‌ای اعلام کرد:"حاکمانی که با سبک مافیا و تبهکاران سخن می‌گویند، رژیم جنایتکاری بدتر از دهه ٩٠ را تحمیل می‌کنند.

در بیانیه ه.د.پ آمده است، نظامیان تُرک دو شهروند کورد به نام‌های عثمان شیبان (۵٠ ساله) و سروت تورگوت (۵۵ ساله) را پس از بازداشت به داخل هلی‌کوپتر منتقل کرده و سپس از ارتفاع بلند به بیرون پرتاب کرده‌اند. ه.د.پ می‌گوید که پرتاب این دو با مدارک مستند اثبات شده است.

در ادامه بیانیه آمده است:"با اینکه ١٠ روز از این رویداد گذشته است اما نه حکومت و نه مسئولان رژیم در منطقه بیانیه‌ای نداده‌اند. اگر این جنایت با دستور حکومت انجام نشده باشد قطعا حکومت باید بیانیه‌ای صادر کند.

این وحشیگری تداوم جنایت‌های ضدبشری دهه ٩٠ است و هنوز ادامه دارند. ما به این افراد ستمگر و بی‌اخلاق هشدار می‌دهیم، خلق از حملات شما هراسی به دل راه نخواهند داد و سر تسلیم خم نمی‌کنند. هیچ کدام از قتلعام‌ها و کودتاها نتوانستند کوردها را متوقف کنند. شما نیز جنایات و شکنجه‌هایتان را بردوش می‌کشید.

ما برای هر دو روستایی زخمی آرزوی شفای عاجل هستیم. تنها راه توقف این حملات صیانت از مبارزه آشتی و آزادیست. ما در کنار خلق‌های ترکیه مبارزه خود را ادامه می‌دهیم."