وکلای اوجالان خواستار دیدار با موکلشان شدند

وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان برای ملاقات با موکل خویش به دادستانی جمهوری در شهر بورسا مراجعه کردند

   فایق ازگور ارول، نوروز اویسال، جنگیز یورکلی و مظلوم دینچ وکلای اوجالان طی درخواستی خواهان ملاقات با عبدالله اوجالان موکلشان شدند.

   رژیم نژادپرست ترک هشت سال با بهانه‌های واهی از ملاقات اوجالان با وکلایش جلوگیری کرد. پس از ٢٠٠ روز اعتصاب غذای هزاران زندانی سیاسی و فعال جامعه مدنی در کردستان، زندانهای ترکیه و خارج از میهن رژیم ترکیه مجبور گردید از مواضع خود عقب‌نشینی کند و به حصر هشت‌ساله اوجالان پایان دهد.

​​​​​​​   وکلای اوجالان پس از ٨ سال منع ملاقات سرانجام در ٢ مه، ٢٢ مه، ١٢ ژوئن، ١٨ ژوئن و ٧ آگوست موفق شدند با موکل خویش ملاقات نمایند.