پدر و عموی پویا بختیاری پس از یکماه حبس آزاد شدند

منوچهر بختیاری و آصف بختیاری پدر و عموی پویا بختیاری از کشته‌شدگان اعتراضات دیماه پس از یک ماه بازداشت آزاد شدند.

منوچهر و آصف بختیاری پدر و عموی پویا بختیاری در شامگاه دوشنبه دوم دیماه توسط نیروهای امنیتی در منزل منوچهر بختیاری بازداشت و سرانجام در چهارشنبه دوم بهمن ماه پس از یک ماه بازداشت آزاد شدند.

شامگاه دوشنبه دوم دیماه نیروهای امنیتی رژیم با هجوم به خانه‌ی منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری در حالی که تعدادی زیادی از وکلا و مردم برای همدردی به خانه‌ی آنها رفته بودند، اعضای خانواده و تعدادی از مهمانان را دستگیر نمودند.

در این روز پدر و مادر پویا بختیاری، عمو، پسر عموی یازده ساله، خواهر و شوهر خواهر و تعداد دیگری دستگیر شدند.

پویا بختیاری روز ٢۵ آبان سال جاری در جریان قتلعام معترضان از سوی نیروهای دولتی ایران در مهرشهر کرج به قتل رسید.  

دستگیری اعضای خانواده‌ی پویا بختیاری به دلیل اصرار آنها به برگزاری مراسم چهلم پسرشان انجام شد. خانواده‌ی بختیاری علی‌رغم فشار نیروهای امنیتی اعلام کرده بودند، مراسم چهلم پسرشان در در قبرستان بهشت سکینه‌ی کرج برگزار خواهند کرد اما نیروهای امنیتی با دستگیری اعضای خانواده‌ی او آنها را "عناصر فعال در پروژه‌ی استمرار اغتشتشات و کشته‌سازی" معرفی کردند.

ممانعت از برگزاری مراسم چهلم کشته شدگان آبان در همه‌ی شهرهای ایران انجام شد و نیروهای رژیم اقدام به دستگیری شرکت کنندگان در مراسم چهلم کشته شدگان آبان ماه نمودند.