کاندمیر: دولت با حمله پاسخ فراخوان آشتی را می‌دهد

غریب کاندمیر رئیس مشترک حزب مناطق دمکراتیک شعبه آمَد اعلام کرد، حصر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان حصر همه‌ی خاورمیانه است و گفت، "دولت با حمله پاسخ فراخوان آشتی آقای اوجالان را می‌دهد."

غریب کاندمیر رئیس مشترک کازمان حزب مناطق دمکراتیک در آمد در مقابل حصر رهبر خلق کورد اعلام نارضایتی کرد و حصر او را خسارت و زیانی برای همه‌ی خلق‌های خاورمیانه دانست و گفت، " از سال ۱۹۹۹ حصر به شیوه‌ای سیستماتیک علیه کوردستان و خاورمیانه انجام می‌شود. این سیاست ذوب و قتلعام تنها علیه خلق کورد نیست، بلکه همه‌ی خاورمیانه را به خطر می‌اندازد. از روز تاسیس جمهوری ترکیه تا به امروز سرچشمه‌ی همه‌ی قتلعام‌هایی که علیه خلق کورد انجام شده است، سیاست نژادپرستی دولت است."

کاندمیر همچنین اظهار داشت، برای آنکه مسئله‌ی کورد به شیوه‌ای مسالمت آمیز و دمکراتیک حل شود، آقای اوجالان بسیار تلاش کرده است. اما حکومت برای آنکه سر پا بماند، دست به سیاست جنگ زد. عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد برای مسائل خاورمیانه دارای یک مدل چاره‌یابی است. اما ابرقدرت‌ها در لیبی، سوریه، ایران، عراق و ترکیه با سیاست جنگ منطقه را در شرایط دشوارتری قرار می‌دهند. لازم است ذهنیت حکومت فاشیستی آ.ک.پ و م.ه.پ تغییر کند. اگر همین گونه باقی بماند و ذهنیت حکومت تغییر نکند، تنشها در منطقه ادامه خواهند داشت.

کاندمیر همچنین به نقش عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد در شرایط دشوار کشور که به امنیت و آرامش تغییر یافته‌اند، اشاره کرد و گفت، "آقای اوجالان بازیگر اصلی برای ایجاد مذاکرات صلح و امنیت است. چون دارای نقش و موضعی اینچنینی است، اکنون ۲۱ سال است که در حصر می‌باشد. اگر مسئله‌ی کورد حل شود، ترکیه به امنیت و آشتی می‌رسد، این شرایط و این حکومت هم از بین خواهند رفت."

دولت یک بار دیگر چهره‌ی جنگ‌طلب خود را آشکار کرد

کاندمیر در ادامه گفت، حکومت آ.ک.پ از هر لحاظ با مشکل دچار شده است. سیاست جنگ‌طلبی آ.ک.پ سبب می‌شود روز به روز اقتصاد ترکیه ضعیف شود. بیکاری در بالاترین حد خود قرار دارد. در همه جا مغازه‌داران مغازه‌هایشان را می‌بندند. اما آ.ک.پ و م.ه.پ به این شرایط اهمیت نمی‌دهند. آماده هستند برای آنکه در قدرت بمانند، خلق‌های ترکیه را قربانی کنند. همه‌ی راه‌های سیاست بسته شده است. برای آنکه وضعیت عادی شود و حصر پایان یابد، باید بیشتر از همیشه تلاش کنیم. تا حصر پایان نیابد ترکیه آرامش پیدا نخواهد کرد.

کاندمیر اعتصاب غذای فعالین را یادآوری کرد و گفت،" آقای اوجالان همان طور که در سال ۲۰۱۳ پروسه را دوباره زنده نمود اما دولت به شیوه‌ای منطقی معامله نکرد و برعکس به ارزش‌های کوردها حمله کرد. با جایگزین کردن قیمها به جای شهرداری‌ها و با حمله به روژاوای کوردستان پاسخ فراخوان آشتی آقای اوجالان را داد. دولت یک بار دیگر روی جنگ‌طلب خود را آشکار کرد."