گریلا آخین گابار: راه شهیدان را ادامه می‌دهیم

آخین گابار، گریلای یژا ستار که در جنگ هفتانین جای گرفته است می‌گوید:"شهیدان راه مقاومت را به ما نشان دادند. ما گریلاهای یژا ستار رهرو راه شهدایمان هستیم."

یکی از گریلاهایی که در جنگ هفتانین جای گرفته اخین گابار، گریلای یژا ستار است. گابار در مورد نقش زنان و پیشاهنگی آنان در تاکتیک‌های نوین زنان در این جنگ با خبرگزاری فرات نیوز گفتوگو کرد.

آخین گابار که از آغاز حملات اشغالگرانه رژیم ترکیه در ٢٣ آگوست ٢٠١٩ به هفتانین جای گرفته است در مورد نقش زنان در جنگ هفتانین می‌گوید:"این ایستاری تاریخی است که به ما رسیده است.

ما پیشاهنگی مقاومت را برای رهبرمان، خلقمان و شهدایمان بر عهده گرفته‌ایم. نقش پیشاهنگی که رهبر آپو به زنان سپرده است فراتر از آن چیزی است که قابل نوشتن و گفتن باشد. از اینرو یگانه راه این است که ما همچون زن بتوانیم لایق نقش و جایگاهی باشیم که بر عهده گرفته‌ایم. پیشاهنگی رفقای زن در آفرینش تاکتیک نوین و ابتکار عمل ادامه دارد. رهبری هر اندازه که برای زن رنج کشیده باشد، زنان هم به مقدار بیشتری برای آزادی رهبری تلاش می‌کنند. از اینرو ما زنان در هفتانین به وظایف خود عمل می‌کنیم.

بازگویی مقاومت زنان در جنگ هفتانین آسان نیست. ما در مرکز مقاومت جای گرفته‌ایم. باید هر زن و هر فردی آنرا تجربه کرده و با چشم خود ببیند. ما شور و شوق مقاومت را در رفقای زن که با ما هم‌سنگرند می‌بینیم. شور و شوق رفقا به ما روحیه و انرژی بیشتری می‌بخشد و مقاومت و مبارزه را نیز نیرومندتر می‌کند. رفقایی همچون اسمر، زریان، زلال و وارشین به ما نشان دادند که چگونه مقاومت کنیم. ما همچون گریلاهای یژا ستار راه شهدایمان را ادامه می‌دهیم."