یک سازمان بین‌المللی: آنکارا ۱۵ هزار تبهکار سوری را به لیبی فرستاده است

کمیته‌ی مجازات‌های بین‌المللی اعلام کرد که حکومت ترکیه حدود ۷ تا ۱۵ هزار تبهکار سوری را به لیبی فرستاده است.

کمیته‌ی مجازات‌های بین‌المللی به این مسئله اشاره کرد که به دلیل نقض تحریم‌های سلاح، لیبی به یک میدان بزرگ اسلحه تبدیل شده است.

بر اساس مصاحبه‌ی یک مسئول نظامی لیبی، تعداد زیادی از تبهکاران وابسته به دولت اشغالگر ترکیه در لیبی کشته شده‌اند و تعدادی نیز به اسارت در آمده‌اند.

به دلیل دخالت‌های دولت ترکیه در خاک لیبی بحران در این کشور عمیقتر شده است و همین امر سبب شده است تا جنگ لیبی از یک جنگ داخلی به جنگی منطقه‌ای تبدیل شود.

حکومت مصر نیز اعلام آمادگی کرده است که به دلیل تخلفات دولت ترکیه در جنگ لیبی، این کشور نیز در جنگ لیبی دخالت می‌کند و همین امر احتمال جنگ میان آنکارا و قاهره را تقویت کرده است.