یگان انتقامی مسئولیت آتش‌سوزی در خانه‌ی فحشای «بایوغلو» را بر عهده گرفت

روز ١٩ ژانویه یک هتل در بخش «بایوغلو» کلانشهر استانبول دچار آتش‌سوزی شد. گروهی از جوانان که نام خود را یگان انتقامی شهید سورو آمَد عنوان کرده‌اند مسئولیت به آتش‌کشیدن این هتل را بر عهده گرفتند.

یگان انتقامی شهید سورو آمَد در بیانیه‌ای کتبی مسئولیت آتش‌سوزی در هتل چهارطبقه بایوغلو کلانشهر استانبول را بر عهده گرفت.

در بیانیه آمده است:"اعضای ما در یگان انتقامی شهید سورو آمد برای تجلیل از شهیدان خودمدیریتی روز ١٩ ژانویه در محله حسین‌آغا در بخش بایوغلو کلانشهر استانبول به عملیاتی علیه یک هتل دست زدند. در این عملیات یک هتل چهارطبقه به آتش کشیده شد."

بیانیه می‌افزاید به دلیل اینکه این هتل به محل فحشا مبدل شده بود این عملیات به انجام رسیده است. یگان انتقامی خاطرنشان کرده است که پیش از این به صاحب هتل هشدار داده شده بود.

در پایان بیانیه آمده است:"ما پیشتر در اطلاعیه‌های خویش گفته بودیم که انتقام عملیات‌های نظامی و سیاسی حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ را خواهیم گرفت. هر کسی باید نیک بداند که این عملیات تنها جرقه‌های یک آتش بزرگ انتقام است. با شهیدان خودمدیریتی دمکراتیک پیمان می‌بندیم که انتقام خون تمامی آنان و دردهای خلق کوردستان را خواهیم ستاند."