دفتر پ.د.ک در بغداد طعمه حریق شد

دفتر پارت دمکرات کوردستان در بغداد از سوی هواداران حشد الشعبی به آتش کشیده شد

اعلام شد که دفتر پ.د.ک در بغداد از سوی هواداران حشد الشعبی به آتش کشیده شده است.

گروهی از هواداران حشد الشعبی در واکنش به اظهارات هشیار زیباری وزیر امور خارجه و وزیر دارایی سابق عراق به دفتر پ.د.ک در بغداد حمله کردند.

این گروه شعارهایی علیه زیباری و پ.د.ک فریاد زدند و سپس دفتر پ.د.ک را به آتش کشیدند.

حشیار زیباری در برنامه‌ای تلویزیونی گفته بود:"نخست وزیر مصطفی کاظمی باید منطقه سبز بغداد از وجود هواداران حشد الشعبی تمیز کند."

زیباری دایی مسعود بارزانی رئیس کل پ.د.ک است که سال گذشته به دلیل فساد مالی گسترده در وزارت دارایی عراق از سمت خود برکنار شده بود.