"جرایم ضد بشری ترکیه باید فورا مورد تحقیق قرار گیرند"

۶٨ نماینده شورای اروپا در نامه‌ای به دیوید ساسولی رئیس این شورا از وی خواستند تا هیئتی را برای تحقیق در مورد جرایم ضدبشری دولت ترکیه و مزدورانش در شمال و شرق سوریه این منطقه اعزام کند.

۶٨ نماینده شورای اروپا از جمله فرانسیس آلفونسه، آندراس سکیدر، نیکولاژ فیلومسن اعضای گروه دوستان کورد در نامه‌ای به دیوید ساسولی اعلام کردند که برای اثبات جرایم دولت ترکیه و همچنین برای تحقیق بیشتر در رابطه با گزارش سازمان ملل، هیئتی مرکب از نمایندگان شورای اروپا را به سرپرستی این شورا تشکیل دهد و پس از پایان منع رفت و آمد به دلیل شیوع ویروس کرونا هیئت مذکور فورا به مناطق خودگردان شمال و شرق سوریه اعزام نماید.

نامه نمایندگان شورای اروپا به شرح زیر است:

"جناب آقای ساسولی

ما نمایندگان شورای اروپا گزارش کمیسیون مستقل تحقیق بین‌المللی در امور سوریه را که در ١۴ آگوست ٢٠٢٠ به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال کرده بود را مهم ارزیابی می‌کنیم.

این گزارش به شیوه‌ای واضح و قطعی به نقض حقوق بشر در شمال سوریه اشاره کرده است. این جرایم از سوی گردان «سلیمان شاه»، «گردان حمزه»، و یا «گردان سلطان مراد» وابسته به ترکیه انجام شده‌اند. گروه‌های مذکور علاوه بر عفرین، الباب، همچنین مناطق تل‌ابیض (گرسپی)- سریکانی را در کنترل دارند.

قربانیان این جرایم شکایات بسیاری را نسبت به اعمال انجام شده از تجاوز تا ربودن افراد و اعدام بدون محاکمه بر زبان آورده‌اند. قربانیانی که اغلب آنان کورد بوده و موفق به فرار شده‌اند در مناطق اداره خودگردان شمال شرق سوریه ساکن شده‌اند.

ما درخواست می‌کنیم حکومت ترکیه به حمایت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی از این گروه‌ها که به نقض سیستماتیک حقوق بشر دست می‌زنند پایان دهد. ما درخواست می‌کنیم که ارتش ترکیه و گروه‌های وابسته به آن به اشغالگری در شمال سوریه پایان دهند و از منطقه خارج شوند.

در این چارچوب می‌خواهیم که هیئتی ویژه از نمایندگان با سرپرستی شورای اروپا تشکیل شده و پس از پایان ممنوعیت‌ ناشی از ویروس کرونا به مناطق اداره خودگردان شمال شرق سوریه اعزام شوند.

هدف از اعزام این هیئت جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت جاری در منطقه، آغاز گفتگو با سازمان‌های سیاسی اداره خودگردان و افرادی است که از مناطق تحت اشغال ترکیه فرار کرده‌اند. این اقدام زمینه تحقیق در مورد گزارش‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل را فراهم می‌کند و دست‌اندرکاران احتمالی قتلعام‌ها را معلوم نموده و محاکمه آنان در زیر چتر دادگاه کیفری بین‌المللی را میسر خواهد کرد."

نمایندگانی که این نامه را امضا کرده‌اند:

ALFONSI François (Greens/EFA)

ANDREWS Barry (Renew)

ARENA Maria (S&D)

AUKEN Margrete (Greens/EFA)

BARRENA Pernando (GUE/NGL)

BELLAMY Francois-Xavier (EPP)

BENIFEI Brando (S&D)

BITEAU Benoit (Greens/EFA)

BJÖRK Malin (GUE/NGL)

BOMPARD Manuel (GUE/NGL)

BRGLEZ Milan (S&D)

BULLMANN Udo (S&D)

CAREME Damien (Greens/EFA)

CASTALDO Fabio Massimo (NI)

CHAIBI Leila (GUE/NGL)

CHRISTOFOROU Lefteris (EPP)

CIUHODARU Tudor (S&D)

COMIN I OLIVERES Antoni (NI)

CORMAND David (Greens/EFA)

DELBOS-CORFIELD Gwendoline (Greens/EFA)

DELLI Karima (Greens/EFA)

GEUKING Helmut (ECR)

GRUFFAT Claude (Greens/EFA)

GUSMÃO José (GUE/NGL)

HAUTALA Heidi (Greens/EFA)

HEIDE Hannes (S&D)

INCIR Evin (S&D)

JADOT Yannick (Greens/EFA)

KAILI Eva (S&D)

KANKO Assita (ECR)

KIZILYÜREK Niyazi (GUE/NGL)

KOKKALIS Petros (GUE/NGL)

KONEČNÁ Kateřina (GUE/NGL)

KÖSTER Dietmar (S&D)

MANDL Lukas (PPE)

MARQUARDT Erik (Greens/EFA)

MATIAS Marisa (GUE/NGL)

MAVRIDES Costas (S&D)

MICHELS Martina (GUE/NGL)

MODIG Silvia (GUE/NGL)

PAPADAKIS Demetris (S&D)

PAPADIMOULIS Dimitrios (GUE/NGL)

PINEDA Manu (GUE/NGL)

PONSATI Clara (NI)

PUIGDEMONT Carles (NI)

REGO Sira (GUE/NGL)

RIBA I GINER Diana (Greens/EFA)

RIVASI Michèle (Greens/EFA)

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia (GUE/NGL)

ROOKMAKER Dorien (NI)

ROOSE Caroline (Greens/EFA)

SANTOS Isabel (S&D)

SATOURI Mounir (Greens/EFA)

SCHIEDER Andreas (S&D)

SCHOLZ Helmut (GUE/NGL)

SIDL Guenther (S&D)

SINČIĆ Ivan Vilibor (NI)

SMERIGLIO Massimiliano (S&D)

SONNEBORN Martin (NI)

STRIK Tineke (Greens/EFA)

TOUSSAINT Marie (Greens/EFA)

URBAN CRESPO Miguel (GUE/NGL)

VANA Monika (Greens/EFA)

VILLUMSEN Nikolaj (GUE/NGL)

VOLLATH Bettina (S&D)

YENBOU Salima (Greens/EFA)

ŽDANOKA Tatjana (Greens/EFA)

ZVER Milan (PPE)