آسیه عبدالله: زمانی که سیاست به عهده‌ی زن است، دمکراسی گسترش می‌یابد

آسیه عبدالله عضو شورای اجرایی کنگره‌ی ستار به همراه تعدادی از نمایندگان زنان احزاب و طیفهای سیاسی و سازمانهای زنان در شهر سلیمانیه جمع شدند. وی درخواست نمود تا زنان پیشاهنگی اتحاد ملی را به عهده بگیرند و نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

گردهمایی که توسط نمایندگی کنگره‌ی ستار در سالن توار شهر سلیمانیه در باشور کوردستان برگزار شده بود، در مورد آخرین وضعیت روژاوای کوردستان و ایجاد اتحاد میان زنان کورد بود و در آن تعداد زیادی از نمایندگان زنان در احزاب و طیفهای سیاسی و فعالین زن شرکت کرده بودند. آسیه عبدالله نماینده‌ی کنگره‌ی ستار این گردهایی را اداره کرد و برای حاضرین به سخنرانی پرداخت.

آسیه عبدالله در میانه‌ی سخنانش با حاضرین اعلام کرد: تنشهایی که در منطقه رخ می‌دهند، خطر بزرگی برای دستاوردهای خلق کورد وبویژه برای زنان ایجاد کرده است، علت اینکه در این حملات و تنشها در کوردستان زنان هدف قرار می‌گیرند این است که می‌خواهند در وجود زن کود همه‌ی خلق کورد را شکست دهند.

حمله به زنان کورد حمله به اراده‌ی همه‌ی زنان آزادیخواه جهان است

وی همچنین گفت، حمله به زنان کورد به معنی حمله به همه‌ی زنان آزادیخواه جهان است، چون زنان کورد اکنون پیشاهنگی زنان آزاد در جهان را به عهده دارند. دولتهای حاکم و کهنه‌پرست به ویژه ترکیه‌ی اشغالگر می‌خواهند در وجود زن کورد اراده‌ی زنان آزاد را بشکنند، آمریکا و روسیه هم همه‌ی این حملات به خلقمان را مشاهده می‌كنند، اما به دلیل منافع سیاسی و اقتصادی خود هیچ واکنشی ندارند و مانع حملات نمی‌شوند.

این عضو شورای اجرایی کنگره ستار در ادامه‌ی سخنانش گفت: در زمان حملات دولت ترکیه اشغالگر به روژاوای کوردستان در سرتاسر کوردستان بویژه باشور موضع گیری مهمی در مقابل اشغالگری نشان داده شد و بویژه زنان نقش پر رنگی داشتند، اما اینها کافی نیست بلکه باید فشارهایمان علیه اشغالگری را افزایش دهیم چون خطر بزرگی علیه خلق کورد و بویژه زنان وجود دارد. دولت ترکیه تلاش می‌کند خلقمان را قتل‌عام کند، مانند قتلعامی که در تل رفعت انجام داد.

آسیه عبدالله همچنین درخواست نمود: "زنان کورد نباید منتظر مردها یا احزاب و طیفهای سیاسی باشند بلکه باید خود پیشاهنگی اتحاد ملی را به عهده بگیرند، سیاست برای زن زیبا است، زمانی که زن به سیاست می‌پردازد، اراد‌ ی خلق پیش می‌افتد و دمکراسی پر‌رنگتر می‌شود." وی همچنین درخواست نمود هر چه سریعتر پلاتفرم ملی همه‌ی زنان کورد تاسیس شود و در حل حاضر نیز تلاش شود تا زنان کنفرانس ملی سوم خود را برگزار نمایند.