اشغالگران هدف عملیات‌ نیروهای گریلا قرار گرفتند

نیروهای گریلا علیه نظامیان اشغالگر رژیم ترک عملیات‌های را به انجام رساندند. در این عملیات‌ها حداقل ٢ اشغالگر کشته شدند

مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) علیه نظامیان اشغالگر ترکیه اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"نیروهای ما ساعت ١۶:٢٠ روز ۶ ژوئن (١۶ تیر) در چارچوب کارزار انقلابی جنگ هفتانین علیه نظامیان رژیم اشغالگر ترک مستقر در تپه شهید آدار عملیاتی به انجام رساندند. در این عملیات یک اشغالگر کشته شد.

در چهارچوب کارزار شهید باگر و شهید رونیا نیروهایمان سلسله عملیات‌هایی را علیه اشغالگران به انجام رساندند. در این چارچوب؛

ساعت ٧:٣٠ روز ۵ ژوئیه تک‌تیراندازان یژا ستار عملیاتی را در منطقه چارچلا در منطقه زاگرس به انجام رساندند. در این عملیات یک اشغالگر کشته شد.

ساعت ١۵ روز ۶ ژوئیه نیروهایمان علیه اشغالگران در تپه خرگول واقع در بخش چلی استان جولمرگ عملیاتی را ترتیب دادند. تعداد دقیق کشته و زخمی‌های دشمن در دست نیست.

نیروهایمان ساعت ٢١ روز ۶ ژوئیه در چارچوب کارزار انتقامی شهید مدیا ماوا و شهید رزگار گوَر علیه پایگاه خلکافی در بخش الباک استان وان عملیاتی را به انجام رسانده و مواضع دشمن را درهم کوبیدند. شمار دقیق تلفات دشمن در این عملیات محرز نیست."