اعتصاب کنندگان استراسبورگ ٨ مارس را گرامی داشتند

​​​​​​​روح مقاومت، روح زنان است. بزرگترین مقاومت از آنِ مقاومت زنان است. شر در جهان حداقل از ۵ هزار سال گذشته از سوی مردان آغاز شد؛ از همین‌رو پنج هزار سال است که مقاومت زنان ادامه دارد

١۴ فعال سیاسی که مدت ٨۴ روز است در اعتراض به انزوای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در استراسبورگ فرانسه دست به اعتصاب غذا زده‌اند، همزمان با ٨ مارس که نماد مقاومت زنان است، گردهم آمده و این روز را پاس داشتند. اعتصاب کنندگان در ارتباط با مبارزه‌ی زنان به انتشار پیامی دست زدند.

 

ما برای اوجالان که رفیق زنان است اینجا گردهم آمده‌ایم

یکی از اعتصاب کنندگان به نام نورگل باشاران در سخنانی کوتاه به مناسبت ٨ مارس اظهار داشت: ٨ مارس روز مقاومت و قیام زنان است. ما این روز را به یگانهای مدافع زنان، واحدهای مدافع خلق و نیروهای مدافع خلق، رفقای زندان و تمامی کسانی که مقاومت میکنند شادباش گفته و آرزو داریم این روز به ارتقای هر چه بیشتر مبارزه‌ی زنان منجر شود.

نورگل باشاران در ادامه‌ی این پیام اظهار داشت: عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد شخصیتی است که این زنان را به موقعیت کنونی برکشیده و رفیق آنان بوده است، از همین رو لازم است که انزوای تحمیل شده بر وی را از میان برداریم. باشاران تاکید کرد که مقاومت با اراده‌ای بزرگ در جریان است؛ از همین رو برای ما بسیار حایز اهمیت است که ٨ مارس را در طول مقاومتمان جشن بگیریم. با شور و شوق، اشتیاق و اراده و با روح مقاومت این روز را یاد می‌کنیم.

 

مقاومت پنج هزار ساله‌ی زنان در برابر شر

مصطفی ساریکایا یکی دیگر از این اعتصاب کنندگان نیز افزود: روح مقاومت روح زنان است. بزرگترین مقاومت از آن مقاومت زنان بوده است. شر در جهان حداقل از ۵ هزار سال گذشته از سوی مردان آغاز شد؛ از همین‌رو پنج هزار سال است که مقاومت زنان ادامه دارد. ساریکایا در ادامه افزود: بیداری زنان با رهبری عبدالله اوجالان مرحله‌ای مهم در جهان قلمداد میشود؛ تا جایی که رهبر آپو قادر به ایجاد اشتیاقی بزرگ و امید در میان تمامی زنان جهان بوده است.

 

ساریکایا تاکید نمود که مقاومت زنان از طریق  رهبر آپو تسهیل گشته و با کار و زندگی زنان رشد و نمو یافت. این مقاومت در کردستان و خارج از میهن نیز با مقاومت علیه حصر و انزوا ادامه مییابد.

 

وی با اشاره به نقش برجسته‌ای که زنان کرد در مبارزه‌ی جهانی زنان ایفاد کرده‌اند گفت: زنان کرد زنان در خاورمیانه با دستیابی به آزادی در مقابل استبداد به جایگاه و مقامی درخور دست یافتهاند. در بخش دیگری از سخنانش ساریکایا اضافه نمود که مردان از موضع‌گیری زنان کرد روحیه میگیرند. زیرا بزرگترین وفاداری و قربانی دادن همواره از سوی زنان بوده است.