باشاران: به ‌رغم حملات حاکمیت شهرداری‌های ما همچنان مشغول کار و خدمات‌رسانی هستند

عایشه آجار باشاران سخنگوی شورای زنان ه.د.پ اعلام کرد، علی رغم حملات حکومت آ.ک.پ/ م.ه.پ اما آنها به کارها و خدمت رسانی خود ادامه می‌دهند و در همین چهارچوب هم مرکز آگاهی زنان و پشتیبانی از زنان را ایجاد کرده‌اند.

باشاران در بیانیه‌ای که در صفح‌ ی شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است، به تاثیر ویروس کرونا بر زنان اشاره کرد و تاکید نمود حکومت در این زمینه هیچ اقدامی انجام نداده است.

باشاران اعلام کرد، حکومت آ.ک.پ/م.ه.پ با مقابله با زنان و خلق سعی می‌کند کشور را تقسیم کند و همچنین یادآور شد که فقط در ماه آوریل ۲۰ زن کشته شده‌اند، ۱۶ تن از این زنان در مراکزی که دولت برای اقامت زنان در آنجا تبلیغ میکند، کشته شده‌اند.

باشاران گفت:"بیشتر زنانی که در خانه هستند، حدود ٨۰ درصد با خشونت فیزیکی مواجه شده‌اند، ۹۳ درصد هم با خشونت روحی مواجه شده و درخواست برای اقامت در خانه‌های امن ۷٨ درصد افزایش یافته است."

باشاران همچنین اعلام کرد، حکومت به جای محافظت از زنان، مدافع خشونت و آزار زنان است و گفت:"دولت با دست خود زندگی زنان را با خطر مواجه کرده است."

"در حال حاضر ۱۲ رئیس مشترک شهرداریهایمان در زندان هستند"

باشاران به فشار علیه شهرداری‌های ه.د.پ اشاره کرد و یادآور شد که فقط از زمان آغاز شیوع کرونا تاکنون در ٨ شهرداری قیم گماشته شده است. وی در ادامه گفت، ۱۲ شهردار مشترک زن هم اکنون در زندان هستند.

وی در ادامه اظهار داشت: شهرداری ما در شهر قارص وظایف دولت را انجام می‌دهد. مرکز اطلاع‌رسانی به زنان را درست کرده است، همچنین شهرداریهایمان در سلوپی و سیرت هم به انجام کارهایی می‌پردازند که در حقیقت وظیفه‌ی دولت است و باید دولت آنها را انجام دهد. شهرداری سیرت مرکز حمایت از زنان را برای همکاری با زنان تاسیس کرده است. آکادمی ورزشی برای زنان درست کرده است. یعنی علی رغم فشارهایی که بر شهرداریهایمان اعمال می‌شود اما آنها به خدمت‌رسانی به زنان و جامعه ادامه می‌دهند."

باشاران در پایان سخنانش خواهان پشتیبانی از گلستان دوکو که در دیرسیم مفقود شده است شد.