جنبش زنان آزاد: ۸ مارس را به سنگر مقاومت تبدیل می‌کنیم

جنبش زنان آزاد از زنان خواست که در مقابله با دشمنان خلق و زنان، ۸ مارس را به سنگر مقاومت تبدیل کنند. جنبش زنان آزاد در رابطه با ۸ مارس، روز جهانی زنان کارگر بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد.

جنبش زنان آزاد* حاکمیت فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ را بر زنان خاطرنشان ساخته و اظهار می‌دارد که علیه این حملات نابودگرانه تنها راه ممکن سازماندهی، اتحاد و مقاومت است. به همین دلیل ما با شعار با سازماندهی مقاومت، پیش به سوی آزادی، امسال روز جهانی زن را گرامی می‌داریم.

فلسفه اوجالان راه حل است

جنبش زنان آزاد اعلام داشت که انقلاب زنان در کوبانی، شنگال و منبج دستاوردهای تاریخی زنان را به سطحی والا برکشیده‌اند. در کوردستان مسئله آزادی زنان، با فلسفه و سیاست رهبر خلق کورد، آقای اوجالان در کانون آزادی جامعه کوردستان جای گرفته است و با آزادی جهانی پیوند خورده است و با به روز شدن آن بر اساس ریشه مبارزاتی زنان در این سرزمین، همگام با انقلاب روژآوا وارد مقطعی مهم شده است.

در این بیانیه آمده است که از کلارا زتکین، سارا و سیوه گرفته تا اورین خلف، این مبارزه علیه سیاستهای نابودی و انکار گسترش یافته است و ادامه می‌یابد. این جنبش در مقابل انزوا، فاشیسم و جنسیت باوری سر خم نکرده و در تمامی عرصه‌های زندگی با عزم راسخ سازماندهی مبارزات ما را تداوم بخشیده است.

جنبش زنان آزاد در آخر از تمامی زنان خواسته است که علیه اقتدارگرایان دشمن زن و خلق، علیه حافظان مرتجعی که به دستاوردهای تاریخی زنان چشم دوخته‌اند، علیه فاتلان، حافظان تجاوزکاران، حیات آزاد را تاسیس خواهند کرد، شبکه و سازمان مبارزه مشترک را گسترش بخشیده و در سنگرهای مقاومت مشترک گردهم خواهند آمد.


* TJA