خانواده‌ی زندانیان: هیچکس نباید در خانه بماند

خانواده‌ی مقاومتگران در آمد با وجود ممانعت نیروهای پلیس به خیابان آمدند و افکار عمومی را به مقاومت‌های اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ جلب کردند. مادران فریاد سر داده و اعلام کردند "تا حصر پایان نیابد هیچکس نباید در خانه بماند"

نیروهای پلیس از مادرانی که خواهان برگزاری نشستی خبری در پارک کوشویولو بودند جلوگیری کردند. با وجود محاصره‌ی چماقداران رژیم اردوغان راهپیمایی مادران برگزار شد، خانواده زندانیان بر ادامه‌ی فعالیت‌های خود در روزهای آتی تأکید کردند.

 

عناصر پلیس رژیم ترک از تحصن مادرانی که به منظور جلب توجه به حصر و مقاومت‌های اعتصاب غذا در پارک کوشویولو رفته بودند ممانعت بعمل آوردند. چماقداران با محاصره‌ی پارک از حمایت مادران دیگر و نمایندگان ه.د.پ رمضیه توسون، صالحه آیدنیز، سمرا گوزل به آنها ممانعت به عمل آوردند. علی‌رغم تلاش نافرجام عناصر پلیس، مادران بر سر راه بست نشستند و شعارهای "فشارها نمی‌تواند ما را ناامید سازند" و "زنده باد مقاومت زندان‌ها" را سر دادند.

 

"هیچکس نباید سکوت کند"

خانواده‌ی زندنیان پس از اینکه بست نشستند دست به راهپیمایی زده و سپس در میان محاصره نیروهای پلیس کنفرانسی خبری را برگزار کردند. یسرا طوفان به نمایندگی از خانواده‌ی زندانیان بیانیه‌ای را قرائت کرده و اعلام کرد که آن‌ها از امروز به بعد هر روزه در پارک کوشویولو دست به تحصن خواهند زد. طوفان گفت: "ما همچنان مقاومت می‌نماییم، باید هر کس با ما هم صدا شود، ما به حصر پایان دهیم. تا پایان دادن به حصر ما در میدان ها خواهیم بود. ما از مادران دعوت می‌نماییم که در خانه‌های خود نمانند. امروز نه زمان نشستن است. بیایید و با ما همراه شوید. هر کس علیه حصر صدای خود را بلند نماید. تا زمانیکه حصر پایان نیابد کنش ما ادامه خواهد داشت و ما در میدان خواهیم ماند."