رازموهی: جنگ را تا آزادی کوردستان ادامه می‌دهیم

هیورُن رازموهی نماینده حزب مارکسیست لنینیست کمونیست/ ک.ک.و اظهار کرد، دولت اشغالگر ترک در مقابل مقاومت شرافتمند خلق‌های کوردستان محکوم به شکست است و افزود:"خلق‌های ما نه نوکرها و خائنان، و نه قتل‌عام‌ها را فراموش نخواهند کرد."

هیورُن رازموهی عضو شورای کل جنبش انقلابی متحد زنان و نماینده حزب مارکسیست لنینیست کمونیست/ ک.ک.و* در رابطه با حملات دولت اشغالگر ترک و افزایش فشارها بر زنان بیانیه‌ای منتشر کرد. رازموهی خاطرنشان کرد که حاکمیت رژیم استعمارگر ترک در حال فروپاشی است و افزود:"حکومت آ.ک.پ/م.ه.پ در حال تقویت قلعه‌‌هایش است تا اینگونه به حاکمیت خود ادامه دهد."

هیورُن رازموهی یادآور شد که نه کاخ، نه فشارها و زورگویی نخواهند توانست حاکمیت فاشیست مردسالار را از فروپاشی نجات دهد. وی افزود:"خشم زنان زحمت‌کش، اراده فولادین آنان، مقاومت زحمت‌کشان و کارگران، فعالان محیط زیست، خلق کورد و جوانانی که در خیابان‌ها هستند نشانه‌های آغازین فروپاشی رژیم فاشیست [ترکیه] هستند.

وقوع زمین‌لرزه‌ای برای ویران کردن حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ ضرورت دارد. حاکمیت کدام پادشاه، کدام شاه، کدام حاکم ماندگار بوده است تا حاکمیت این‌ها با دبدبه و کبکبه ادامه داشته باشد؟ ما به ستمگران کاخ یاداور می‌شویم؛ ای شماهایی که خود را نوادگان عثمانی می‌دانید، سرنوشت انان را ببینید چگونه در سیاهی محو شدند. با لرزش پایه‌های حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ، با تشدید بحران اقتصادی و سیاسی بر شدت جنگ فراگیر علیه خلق‌های ترکیه و خلق کورد و خلق‌های خاورمیانه می‌افزایند. ما امروز این واقعیت را از همکاران سابق آنان می‌شنویم."

رازموهی خاطرنشان کرد که دولت اشغالگر ترک با هواپیماهای بدون سرنشین به قتل شهروندان در باشور کوردستان می‌پردازد و افزود:"دولت اشغالگر ترک با همکاری خائنان و خودفروشان کوهستان‌ها، شهرها و روستاهای باشور کوردستان را بمباران می‌کند. زن، جوان، کودک، سالمندان خلقمان را به قتل می‌رساند. دولت اشغالگر و استعمارگر ترکیه در مقابل مقاومت شرافتمند خلق‌های کوردستان محکوم به شکست و فروپاشی است. خلقمان نه خائنان و خودفروشان، و نه قتلعام‌ها را فراموش نخواهند کرد."

هیورُن رازموهی با اشاره به اینکه حملات اشغالگرانه دولت غاصب ترک در باشور کوردستان با مقاومت نیروهای گریلا مواجه شده است گفت:"ارتش بورژوازی و استعمارگر ترک در مقابل اراده جنگ و مطالبه آزادیخواهانه نیروهای گریلا مستأصل شده است. به تکنولوژی جنگیشان دل خوش کرده بودند اما در مقابل اراده و نیروی خلاق گریلا کم آوردند و بشدت تحت فشار قرار گرفته‌اند."

هیورُن رازموهی عضو شورای کل جنبش انقلابی متحد زنان و نماینده حزب مارکسیست لنینیست کمونیست/ ک.ک.و در رابطه با قتل سه در روستای حکنج کوبانی اظهار کرد:"ناتو و روسیه شریک این جنایت هستند. اینان علیه انقلاب آزادیخواهانه روژاوا که با پیشاهنگی زنان کورد به پیروزی رسید به این حملات دست می‌زنند. ما انتقام این حملات را می‌گیریم. انتقام خون هر زنی را که از سوی آنان کشته شود می‌گیریم. ما گفته‌های مبارزان خلق کورد را در رابطه با استعمارگران خاطرنشان می‌کنیم که می‌گویند:«سواره آمدند پیاده رفتند» جنگ ما تا آزادی خاک کوردستان ادامه دارد."


* MLKP/KKO