شیما عدنان در محکومیت حصر اوجالان دست به اعتصاب غذا زد

​​​​​​​برای پایان دادن به حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان یک زن اهل کلار دست به اعتصاب غذای یک ماهه زد

شیما عدنان اهل کلار در جنوب کردستان برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان از امروز اعتصاب غذای یک ماهه اعلام کرد.

 

شیما در گفتگو با روژنیوز اعلام کرد که در همبستگی با اعتصاب غذای لیلا گوون از امروز دست به اعتصاب غذا زده است. وی آحاد خلق کردستان را به گسترش مبارزه و ارتقای فعالیت‌ها با هدف پایان دادن به حصر اوجالان فراخواند.