لیلا گووَن: تا کسب نتیجه به اعتصاب ادامه خواهم داد

​​​​​​​لیلا گووَن نماینده سابق حزب دمکراتیک خلق‌ها و رییس مشترک کنگره جامعه دمکراتیک که از ٢۴ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده است پیامی را به کنفرانس "سازماندهی به آزادی می‌انجامد" ارسال کرده است

از صبح امروز کنفرانسی با عنوان "سازماندهی به آزادی می‌انجامد" با پیشاهنگی جنبش زنان کرد- ت.ژ.آ و مشارکت مجلس زنان ه.د.پ در دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها در شهر آمد آغاز شده است. محل برگزاری کنفرانس با تصاویری از سوه دمیر، پاکیزه نایر و فاطمه اویار که سال ٢٠١۶ در مقاومت تاریخی خودمدیریتی شمال کردستان به شهادت رسیده بودند و همچنین تصاویر ساکینه جانسز، فیدان دوغان و لیلا شایلمز که اوایل ٢٠١٣ توسط عوامل رژیم فاشیست ترک در پاریس ترور شده بودند مزین شده است.

 

گووَن: یقین دارم که پیروز می‌شویم

رییس مشترک ک.ج.د و نماینده سابق ه.د.پ لیلا گووَن که در ٢۴مین روز اعتصاب غذا در زندان بسر می‌برد پیامی به این کنفرانس فرستاده است.

 

در پیام لیلا گووَن آمده است:"به کنفرانس درود می‌فرستم، به تمام زنانی که در خارج از زندان از من حمایت می‌کنند درود می‌فرستم. مادران صلح سلام ویژه من را پذیرا باشند. برای رسواکردن حصر خلق کرد دست به این فعالیت زده‌ام. تا زمانی که به نتیجه برسم به اعتصاب ادامه خواهم داد. یقین دارم که مبارزه ما مشروع است و پیروز می‌شویم."