نگرانی از سرنوشت یک زن که تجمع اعتراضی یک نفره برگزار کرد

نگرانی ها از سرنوشت یک زن که در  کرج با برداشتن روسری خود علیه خامنەای دیکتاتور ایران شعار می دهد بالا گرفته است.

نگرانی ها از سرنوشت یک زن که در  کرج با برداشتن روسری خود علیه خامنەای دیکتاتور ایران شعار می دهد بالا گرفته است.

ویدئویی از میدان مهران کرج منتشر شده که یک زن معترض را در میان تجمع مردم نشان می دهد.

 

او روسری خود را از سر برداشته و علیه خامنەای شعار می دهد.

 

به نظر می رسد که اقدام او در ادامه اعتراضات به حجاب اجباری و تبعیض علیه زنان در ایران است.

 

دقایقی بعد، این زن توسط سرنشینان یک خودروی سواری بازداشت می شود. آنچه که روی می دهد بخوبی قابل مشاهده نیست اما صدای حاضرین در محل شنیده می شود که با لحن اعتراضی می گویند؛ چرا می زنید!

 

مردان حاضر در محل بجز این اقدام دیگری برای دفاع از زن معترض نمی کنند.

 

هنوز خبری در مورد هویت این زن و سرنوشت او به دست نیامده است. با توجه به استفاده از خشونت توسط نیروهای امنیتی در انظار عمومی، نگرانی از شکنجه او در بازداشت گاههای وجود دارد.