پیام قدردانی فرماندهی قرارگاه مرکزی به فرماندهی ایالت هفتانین

فرماندهی ن.پ.گ به دلیل وارد کردن ضربات سنگین به نیروهای اشغالگر ترکیه در عرصه هفتانین از فرماندهی این ایالت قدردانی کرد

فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ن.پ.گ) در پیام خود به عملیات گریلا در ٨ آگوست در منطقه‌ی پیربولیا علیه نیروهای اشغالگر ترک اشاره کرد.

پیام تبریک فرماندهی ن.پ.گ به شرح زیر می‌باشد:

"در مقابل حملات اشغالگرانه که دولت اشغالگر ترکیه از ۱۶ ژوئن در منطقه‌ی هفتانین آغاز کرده است، تاکنون در نتیجه‌ی مفاومت نیروهایتان ضربات سنگینی به دشمن وارد شده است. در مقابل نیروهای فاشیست که با ابزار مدرن و تکنولوژی نوین تلاش می‌کند هفتانین را اشغال کند، نیروهایتان در آخرین بار در ٨ آگوست در پیربولیا ضربات سنگینی به دشمن وارد کردند. این عملیات موفق بوده و از لحاظ تکنیکی هم دشمن شکست خورده است.

در این عملیاتها که با روح کارزار ۱۵ آگوست علیه دشمن انجام می‌شود، با پیشاهنگی رفیق وارشین و سورخین ضربات سنگینی به دشمن وارد شد.

نیروهایتان با محاصره دشمن، اجازه‌ی تحرک را به آنان نداده‌اند، به هلیکوپترها هم اجازه‌ی فرود نداده و مقاومت هفتانین را تا سطح بالایی ارتقا داده‌اند. در این عملیاتهای گسترده که با روح فدایی آپویی و بر اساس تاکتیک جنگی گریلا مدرنیته‌ی دمکراتیک انجام شده است، به دلیل این پیروزیهای کسب شده، ابتدا به شما و همه‌ی رفقا که در این مقاومت تلاش بسیار کرده‌اید، تبریک می‌گوییم. در این مقاومت تاریخی برای شما آرزوی پیروزی داریم.

دولت فاشیست ترک که می‌خواهد در کوردستان خلق‌مان و همه‌ی ارزش‌های خلقمان را نابود کند، به منظور سرپا نگه‌داشتن رژیم فاشیستی خود از هر راهی استفاده می‌کند. در عملیاتهای اخیر دولت ترک ضربات سنگینی متحمل شد، اما شکست خود را پنهان می‌کند، از راه جنگ روانی درتلاش کتمان حقایق است. وزیر دفاع رژیم فاشیست پس از ضربه‌ی سنگینی که متحمل شد گفت که آنها در پیربولیا پیروز شده‌اند و تلاش کرده‌اند با دروغهایشان شکست‌های خود را پنهان کنند. جرائم و دروغ‌های این دولت فاشیست که نتایج حقیقی جنگ را از خلق ترکیه پنهان می‌کند، در سایه‌ی مبارزات و مبارزات خلق‌ها آشکار می‌شود.

بر این اساس در مبارزات هفتانین، گریلاهای مدرنیته‌ی دمکراتیک با تاکتیک نیرومند و حرفه‌ای تاکتیکهای دشمن را خنثی می‌کنند و ضربات سنگینی به دشمن وارد می‌کنند و پیروز می‌شوند. با اطمینان به خود و اراده همه‌ی حملات دشمن را با هشیاری و خوددفاعی بر اساس ضربه زدن به دشمن، با شکست مواجه می‌کنند، عملیات جنگ هفتانین با روح  کارزار ۱۵ آگوست آمیخته می‌شود و مبارزان فرمانده‌ی بزرگ رفیق عگید پیروزی‌های بزرگ بدست می‌آورند، از ته دل برای شما آرزوی پیروزی داریم."